به همت دانشکده علوم و معارف قرآن برگزار می‌شود؛

زمان بندی دوره کوتاه مدت «آشنایی با علوم قرآن و حدیث»

تاریخ انتشار:

دوره کوتاه مدت «آشنایی با علوم قرآن و حدیث» به همت دانشکده علوم و قرآن دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

دوره کوتاه مدت «آشنایی با علوم قرآن و حدیث» به همت دانشکده علوم و قرآن دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

زمان بندی و برنامه دوره کوتاه مدت آشنایی با علوم قرآن و حدیث به صورت زیر می‌باشد:

مکان برگزاری: بلوار ۱۵خرداد تقاطع روحانی بلوار شهید صادقی خیابان شهید حسین نژاد دانشگاه ادیان و مذاهب(طبقه اول) اتاق ۲۴۲

 

مطالب مشابه