باحضور دکتر خامه یار نشست «علوم ادیان و ضرورت گرایش به هویت ملی» در کشور لبنان برگزار شد

img-20230521-wa0000
img-20230521-wa0000
img-20230521-wa0003
img-20230521-wa0006
img-20230521-wa0007
img-20230521-wa0009
img-20230521-wa0010