به همت دانشکده زن و خانواده؛

گزارش کميسيون اجتماعي درباره حفظ کرامت و حمايت از زنان نقد و بررسی شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست علمی با موضوع «بررسی حقوق اجتماعی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر اعظم خوش‌صورت موفق رئیس دانشکده زن و خانواده، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده دکتر مجید دهقان و دکتر سمیه عرب خراسانی عضو هیئت‌علمی و دکتر محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، مدیر گروه مطالعات حقوق خانواده، انجام شد. ضمناً در این نشست گزارش کميسيون اجتماعي درباره حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت که در جلسه مورخ ۲۰/ ۹/ ۱۴۰۱ با اصلاحاتي به ‌تصويب رسيد و به مجلس شوراي اسلامي تقدیم شد، توسط اساتید حاضر در جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

photo_2023-05-22_10-25-58
photo_2023-05-22_10-25-58
photo_2023-05-22_10-26-16
photo_2023-05-22_10-26-20
photo_2023-05-22_10-26-23
photo_2023-05-22_10-26-26
photo_2023-05-22_10-26-30

مطالب مشابه