دانشکده زن و خانواده برگزار مي‌کند

نشست علمی با موضوع «بررسی حقوق اجتماعی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار»

تاریخ انتشار:

به همت دانشکده زن و خانواده، نشست علمی با موضوع «بررسی حقوق اجتماعی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه 1402 در ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه