به گزارش واحد علم‌سنجی معاونت پژوهشی

انتشار اولین پژوهش بین‌المللی مشترک با دانشگاه‌‌های خارجی

تاریخ انتشار:

اولین پژوهش بین‌المللی مشترک دانشگاه ادیان و مذاهب با دانشگاه‌‌های خارجی از سوی Springer منتشر شد.

به گزارش واحد علم‌سنجی معاونت پژوهشی، اولین پژوهش بین‌المللی مشترک دانشگاه ادیان و مذاهب با 3 دانشگاه‌ خارجی از سوی Springer منتشر شد. لینک مقاله و دانشگاه‌هایی که در تألیف آن با دانشگاه ادیان و مذاهب مشارکت داشته‌اند به شرح ذیل است:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-023-27348-9

    1. Karakoram International University, Gilgit, Pakistan
    2. Sichuan University of Science and Engineering, Zigong, China
    3. Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, China

 

مطالب مشابه