دانشکده فلسفه برگزار می‌کند؛

دوره فشرده آنلاین آشنایی با فلسفه و کلام اسلامی به زبان انگلیسی

تاریخ انتشار:

دانشگاه ادیان و مذاهب دوره فشرده آنلاین آشنایی با فلسفه و کلام اسلامی به زبان انگلیسی را برگزار می‌کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر عباس مهدوی رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب با اعلام خبر برگزاری دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی به زبان انگلیسی گفت: نظر به اینکه تعدادی از متقاضیان شرکت در این دوره غیرحوزوی یا ناآشنای با فلسفه و کلام اسلامی هستند، ناگزیریم که دوره‌ تمهیدی را برای آنها در نظر بگیریم. در این دوره تمهیدی، جهت تشویق و ترغیب متقاضایان، بنا داریم که دروس جبرانی یا پیش‌نیاز مندرج در سرفصل رشته فلسفه و کلام اسلامی را ارائه نماییم. چنانچه متقاضیان این دوره تمهیدی را با موفقیت سپری کنند، با شرکت در آزمون سراسری وزارت علوم یا آزمون ختصاصی دانشگاه مجوز حضور در دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی به زبان انگلیسی را کسب می‌کنند و در ادامه فقط دورس اصلی مندرج در سرفصل را می‌گذرانند.
گفتنی است دروس تاریخ فلسفه اسلامی، تاریخ کلام اسلامی، تاریخ تصوف و کلیات فلسفه در لیست دروس جبرانی قرار گرفته‌اند.

مطالب مشابه