دکتر عامری مهاباد تحلیل کرد؛

نقش و جایگاه هوش مصنوعی در سازمان‌های رسانه‌ای

تاریخ انتشار:

استاد دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه گفت: هوش مصنوعی به سازمان‌های رسانه‌ای کمک می‌کند تا از آخرین خلاقیت‌ها و تکنولوژی‌ها درحوزه مدیریت دانش در جهت تحقق اهداف سازمانی بهره‌مند شوند.

به گزارش دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، دکتر محمدحسین عامری مهاباد درباره نقش و جایگاه هوش مصنوعی در سازمان‌های رسانه‌ای در گفت‌وگویی اظهار کرد: از کاربردهای مهم هوش مصنوعی تاثیر آن بر روی حوزه مدیریت دانش است که به سازمان‌های رسانه‌ای از چند جنبه، می‌تواند کمک کننده باشد، نخست با ایجاد دیاگرام‌ها، سازمان‌ها روی یک بردار در حوزه مدیریت دانش قرار می‌گیرند و از آن مسیر، معماری اطلاعات (سازمانی) ترسیم می‌شود.

استاد دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه ادامه داد: در معماری سازمانی با چند لایه شامل ESS، DSS، MIS و TOPICها در ارتباط و تعامل هستیم.

وی در ادامه، بالاترین لایه در معماری سازمانی را ESS یا مدیران ارشد، سپس مدیران میانی یا DSS، و در مرتبه بعد MIS یا کارشناسان و در نهایت TOPIC یا کارکنان عنوان کرد و افزود: اگر از مدیریت دانش به عنوان محور تقسیم بردار و از نقشه دانش در راس هرم استفاده کنیم، هوش مصنوعی به ما کمک می‌کند تا از آخرین خلاقیت‌ها و تکنولوژی‌ها در چیدمان لایه‌های مختلف در معماری سازمانی استفاده کنیم.

دکتر عامری مهاباد اضافه کرد: پس از اتصال لینک‌ها می‌توانیم نقشه رسانه را ترسیم کنیم و از این طریق پاتولوژی وآسیب‌شناسی سطوح مختلف منابع انسانی را از طریق دیاگرام‌ها بررسی کنیم؛ این که در چه لایه‌هایی نقصان و کاستی وجود دارد تا شکاف و فاصله‌های موجود برطرف شود و اهداف سازمان در بردار مستقیم یعنی در مسیر تعالی و پیشرفت قرار گیرد.

استاد دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه خاطرنشان کرد: از طریق آیکون‌های مختلف در حوزه هوش مصنوعی و مدیریت دانش می‌توان نقاط ارتباطی و تعاملی را در بستر برون سازمانی از جمله اندیشکده ها، بانک‌های رسانه ای، خبرگزاری‌ها و بخش‌های متنوع که در حوزه رسانه فعال هستند، ایجاد کرد تا از رهگذر آن با هارمونی مورد نظر از طریق ترسیم نقشه مدیریت دانش از آخرین دستاوردها و تکنولوژی‌های جدید در بستر هوش مصنوعی در جهت تحقق اهداف سازمانی بهره برد.

وی در ادامه با بیان اینکه این هارمونی می‌تواند خلاهای داخلی سازمانی را با ارتباط فرا سازمانی در وضعیت بسیار مطلوب‌تری، مدیریت و حل کند، گفت: با شناسایی خلاها می‌توان پلی برای ارتباط فرا سازمانی ایجاد کرد که این یک نوع ارتباط دوطرفه است که به صورت فلت یا افقی، هم به سازمان رسانه‌ای سرویس می‌دهد و هم از سازمان رسانه‌ای سرویس یا خدمات دریافت می‌کند.

عامری مهاباد عنوان کرد: هوش مصنوعی همچنین جزء لایه‌های اصلی در حوزه آی تی سی تی یا اطلاعات ارتباطات تکنولوژیک است و در این عرصه از ساکشن‌های مختلف برای ایجاد و احیای لایه‌های مختلف مدیریت دانش استفاده می‌شود.

استاد دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه اظهار کرد: با ایجاد ارتباط درون پیچیده در لایه‌ها، نقاط قوت و ضعف شناسایی و امکان ارائه راهکارهای عملیاتی به سازمان رسانه‌ای فراهم می‌شود که این یک نوع روش کالبدشناسی است که با استفاده از آن لایه‌های نقاط قوت، تقویت و نقاط ضعف، برطرف می‌شود.

وی همچنین با اشاره به راهکار تبدیل تهدیدات به فرصت تصریح کرد: باید در چرخه دگردیسی سازمان‌های رسانه‌ای، چالش‌ها، تهدیدات و فرصت‌ها شناسایی شوند تا با استفاده از دستاوردهای حوزه‌های مدیریت دانش و هوش مصنوعی، امکان ایجاد سوپاپ اطمینانی برای نیل به اهداف سازمانی و افزایش راندمان فراهم شود.

مطالب مشابه