دانشکده زن و خانواده برگزار می‌کند

نشست علمی با موضوع «امکان‌های پژوهشی جنسیت و سیاست»

تاریخ انتشار:

به همت دانشکده زن و خانواده، نشست علمی با موضوع «امکان‌های پژوهشی جنسیت و سیاست» با ارائه سرکار خانم دکتر زهرا داورپناه (عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده) در روز پنچ شنبه ۱۴۰۲/۲/۲۱ در ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ در سالن شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه