برگزاری دومین جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در واحد مشهد در سال 1402

تاریخ انتشار:

دومین جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد در سال جدید پنجشنبه 14 اردیبهشت با حضور اساتید داور و راهنما در محل دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام دکتر مصطفی اسفندیاری به عنوان استاد داور و حجج الاسلام دکتر محمد غفوری نژاد و دکتر مظفری به عنوان استاد راهنما برگزار شد، حجت الاسلام قاسم عبدالهادی سلمان الشمری دانشجوی عراقی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و معارف قرآنی به تبیین پایان نامه خود با عنوان «النظریه الباطن و التاویل عند ابی الحسن الفتونی و ملاصدرا الشیرازی» پرداخت و سپس استاد داور نکات خود را بیان کرد و در پایان ایشان نمره کامل را دریافت نمود.

مطالب مشابه