به همت معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان:

دورۀ نگارش مقالات بین‌المللی با تدریس دکتر فرید پروانه برگزار شد

تاریخ انتشار:

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان، دورۀ نگارش مقالات بین‌المللی با تدریس دکتر فرید پروانه و حضور 10 شرکت‌کننده منتخب روز پنج‌شنبه ساعت 8 تا 12 صبح طی دو جلسه برگزار شد. در این جلسات، آقای دکتر پروانه ضمن معرفی سایت‌های مرتبط، به حساسیت بالای مجلات خارجی در خصوص سرقت علمی (plagiarism)، شناسایی و انتخاب درست مجلات، ساختارهای نسبتاً مشابه در نگارش مقدمه، پیشینه، روش‌شناسی، بدنه، و نتیجه‌گیری اشاره کردند. در ادامه ویژگی‌های نگارش دانشگاهی (academic writing) مانند: زبان رسمی (formal)، زبان غیر شخصی (impersonal)، زبان احتیاط (cautious)، و ارجاع به آثار دیگر نویسندگان (reference other writers’ works) به تفصیل به بحث گذاشته شد. در بخش کارگاهی دوره نیز از شرکت‌کنندگان خواسته شد یک چکیده استاندارد با استفاده از زمان مناسب افعال و رعایت دیگر اصول از جمله وضوح و اجتناب از به‌کارگیری واژه‌های غیرآکادمیکی بنویسند تا با توجه به قالب‌های متداول بررسی علمی شود.

350a5877
350a5877
350a5884
350a5886
350a5887
350a5891
350a5896
350a5897
350a5899
350a5901

مطالب مشابه