به‌همت معاونت پژوهش دانشگاه؛

کرسی علمی – ترویجی «اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن» برگزار شد

تاریخ انتشار:

تحولات کلانی که در مهاجرت‌ها و شهرنشینی‌ها می‌بینیم وضعیت زنان در ترکیب بندی و نظام اجتماعی مبتنی بر جنسیت را هم دچار تغییر کرده است.

اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دومین کرسی علمی – ترویجی معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب با عنوان «اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن» در سالن شهید بهشتی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست خانم دکتر معصومه زارعی، استادیار مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب، به ارائه مقاله خود با عنوان «اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن» با توجه به مسئله زن و خانواده پرداخته و بیان کرد بحث از سنت و مدرن و تقابل اندیشه سنت و مدرن بحث جدیدی نیست و اندیشمندان در تمام دنیا این تقابل سنت و مدرن را محل بحث قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: در ایران نیز این تقاب سنت و مدرن یک سری لوازم و اقتضائات را در ۱۵۰ سال اخیر در برگرفته و جامعه ایرانی را وارد یک فضای جدید کرده است و موضوعات مختلفی را پیش روی جامعه ایرانی قرار داده است. بخشی از این موضوعات در مقابل نهاد دین قرار داده می‌شود. تحولات کلانی که در مهاجرت‌ها و شهرنشینی‌ها می‌بینیم وضعیت زنان در ترکیب بندی و نظام اجتماعی مبتنی بر جنسیت را هم دچار تغییر کرده است. مثلا برخی از تبعیض‌ها و تنش‌ها ممکن است ناشی از ساختار اجتماعی و تغییر الگوها باشد.

در ادامه جلسه دکتر باقر طالبی دارابی، استادیار جامعه‌شناسی گروه دین‌پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب، در بیان نقد مقاله گفت: قلم زدن در این موضوع بسیار سخت است و باید به ایشان تبریک گفت که با جرئت در این حوزه ورود کرده‌اند. به نظر بنده مفاهیم به کار برده شده در این مقاله گستره مطالعات ایشان را نشان می‌دهد و بیانگر مطالعات زیاد ایشان در این زمینه است.

وی گفت: با اینکه این مفاهیم بسیار هستند و چند مفهوم کلیدی را در باب فقاهت و استدلال فقهی و … بیان کرده اما مفهوم اصلی در چارچوب مشخص نیست. باید گسستی که در این میانه اتفاق افتاده را مشخص کنید تا دچار خلاء در تاریخ اندیشه نشوید.

دکتر مجید دهقان، استادیار فقه و حقوق پژوهشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب، نیز به عنوان دومین ناقد با بیان شفاف نبودن مسئله بیان کرد که این مسئله مقاله می‌تواند شفاف تر شود. ما یک فتوای فقهی داریم و یک استدلال فقهی. فتوا پوسته سخت اندیشه دینی است اما استدلال در یک فضای دیگر است.

وی ادامه داد: نباید تمرکز شما بر استفتاء باشد. زیرا استفتاء داده‌های خام پژوهشی است و شما باید تاکید بر فتوا داشته باشید. ولی فضایی که شما کار کرده‌اید متفاوت با اندیشه دینی است و فتوا یا مسئله فقهی نیست.

350a5656
350a5656
350a5664
350a5667
350a5670
350a5671
350a5672
350a5673
350a5679
350a5680
350a5707
350a5719
350a5722
350a5745

مطالب مشابه