اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن

دومین کرسی علمی ترویجی معاونت پژوهشی در سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار:

دومین کرسی علمی - ترویجی معاونت پژوهشی در سال ۱۴۰۲ با عنوان «اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن» برگزار می‌شود.

دومین کرسی علمی – ترویجی معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب در سال ۱۴۰۲ با عنوان «اندیشه دینی و فضای میان‌معرفتی سنت و مدرن» در نیمه اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

ارائه‌دهنده: دکتر معصومه زارعی، استادیار مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب؛

ناقدان: دکتر باقر طالبی دارابی، استادیار جامعه‌شناسی گروه دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب؛

دکتر مجید دهقان، استادیار فقه و حقوق پژوهشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب؛

دبیر جلسه: هادی ولی‌پور، دانشجوی دوره دکترای ادیان ایرانی، دانشگاه ادیان و مذاهب.

زمان: چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲. ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵؛

مکان: سالن کنفرانس شهید بهشتی، دانشگاه ادیان

مطالب مشابه