به همت معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی؛

مراسم بزرگداشت روز معلم و نشست دانش‌افزایی برگزار می‌شود

تاریخ انتشار:

همزمان با روز تکریم معلم نشست دانش افزایی «جایگاه اعضای هیئت علمی در ارتقای بین المللی دانشگاه» با ارائه‌ی دکتر علی اکبر صبوری، استاد ممتاز دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به همت معاونت پژوهشی و معاونت آموزشی نشست دانش افزایی «جایگاه اعضای هیئت علمی در ارتقای بین المللی دانشگاه» برگزار می‌شود.

همزمان با روز تکریم معلم و پاسداشت استادان ارجمند دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست دانش افزایی «جایگاه اعضای هیئت علمی در ارتقای بین المللی دانشگاه» با حضور ریاست ارجمند دانشگاه و ارائه‌ی دکتر علی اکبر صبوری، استاد ممتاز دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.

این نشست سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1402 ساعت 10 در نمازخانه دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه