بازدید مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی از غرفه واحد مشهد

تاریخ انتشار:

در روز چهارشنبه 16 آذر ماه، حجة الاسلام و المسلمین صاحبقرانی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی از غرفه واحد مشهد در نمایشگاه پژوهش و فناوری واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد  بازدید کرد.

در این بازدید مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب بر همکاری بین دو مرکز علمی تأکید کرد.

ایشان افزود: این سازمان آمادگی دارد تا همکاری های لازم را جهت جذب دانشجو از میان روحانیون مستقر سازمان برای واحد مشهد انجام دهد.

 

مطالب مشابه