آزمون جامع

اطلاعیه آزمون جامع دکتری نیم‌سال دوم 1402-1401

تاریخ انتشار:

در تاریخ 1402/03/25 آزمون جامع دکتری نیم سال دوم برگزار خواهد شد.

 

منابع آزمون جامع گرايش حقوق زن در اسلام:

1. محور مطالعاتی نظریه های جنسیت:

درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی، رزمری تانگ، ترجمه منیژه نجم عراقی، نی، تهران.

 

2. محور مطالعاتی فلسفه تطبیقی حقوق زن در اسلام:

در آمدی بر فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی، مهرزاد ابدالی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

بخشهایی از این کتاب حذف است که متعاقبا اعلام می گردد.

 

3. محور مطالعاتی  اندیشه‌های متفکران مسلمان درباره زنان و خانواده:

صورت‌بندی مطالعات زنان در جهان اسلام، محمد پزشکی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

زن در قرآن علامه طباطبایی، مترجم و ویراستار: محمد مرادی فصل اول با عنوان “زن” تا انتهای فصل پنجم با عنوان ” ازدواج موقت”. نشر هاجر.

حاشیه های فمینیستی قرآن، عایشه هدایت الله، ترجمه مرضیه محصص و نفیسه دانش فرد، انتشارات کرگدن.

 

4. محور مطالعاتی حقوق مدنی استدلالی:

مختصر حقوق خانواده، سیدحسن صفایی، اسدالله امامی، بنیاد حقوقی میزان.

بررسی فقهی حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن، مواد ‎۱۰۳۴ تا ‎۱۱۵۷ قانون مدني، سید مصطفی محقق داماد، نشر علوم اسلامی، تهران.

مطالب مشابه