دکتر محمدعلی موحدی

استادیار
دانشکده ها
دانشکده مذاهب اسلامی

کارشناسی ارشد 

دانشگاه قرآن و حدیث ـ رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

معدل کل: 19.94 ـ رتبه اول گروه آموزشی

عنوان پایان‌نامه: مقایسه تطبیقی آرای کلامی شیخ صدوق و ابن تیمیه در باب توحید / نمره پایان نامه: 20.

دکتری 

دانشگاه قم ـ رشته کلام گرایش کلام اسلامی

معدل کل: 19.19 ـ رتبه اول گروه آموزشی

عنوان رساله: بازسازی تک‌نگاری‌های مهدوی عصر حضور در جهت تحلیل روایات غیبت / نمره رساله: 19.50.

 

پژوهشکده معارف اهل بیت (نیم سال دوم 1400 تا کنون)

 • جوامع حدیثی امامیه (مشهد)
 • روش تحقیق (مشهد)
 • کارگاه مقاله نویسی (مشهد)
 • آشنایی با نرم افزارهای علوم اسلامی (مشهد)
 • شناخت منابع حدیثی (اصفهان)

مدرسه علمیه امیر المؤمنین نجف اشرف (از رمضان 1444 تا کنون)

 • علوم قرآن: مباحثِ رسم، ضبط، مصاحف و قرائات
 • علوم قرآن: مبحثِ قرائات اهل بیت و نسبت آن با قرائات مشهور، قرائات شواذ، و مصاحفِ پیشا عثمانی
 • علوم حدیث: شناخت جوامع حدیثی شیعه
 • معارف قرآن: رجعت و بعث
 • تاریخ اسلام: رویداد سقیفه، عوامل و پیامدها

مرکز تخصصی معارف اهل  بیت  (دروس رسمی حوزه از نیم سال اول 1401 تا کنون)

 • جوامع حدیثی عامه (سطح 4 رجال الحدیث)
 • منابع رجالی تطبیقی (سطح 3 علوم حدیث)
 • راویان و اسانید پر تکرار (سطح 3 علوم حدیث)
 • جوامع حدیثی اهل سنت (سطح 3 علوم حدیث)
 • سند شناسی (سطح 3 علوم حدیث)

سازمان عقیدتی­ـ سیاسی  وزارت دفاع (1391 – 1401)

 • شیعه شناسی تطبیقی 1
 • شیعه شناسی تطبیقی 2
 • معاد
 • انسان شناسی

مؤسّسه حافظون (1394 ـ 1395)

 • امام شناسی
 • خداشناسی مأثور

دانشگاه آل طه (نیم‌سال‌ 2-98)

 • اندیشه اسلامی 1
 • تاریخ تحلیلی اسلام
 • مهارت‌های ترویج قرآن کریم

دانشگاه قرآن و حدیث (نیم‌سال‌های 1ـ96 و 2ـ96)

 • غَیبت، مهدویّت و رَجعت

دانشگاه علم و صنعت (طرح شهود حسینی، پاییز 1391)

 • تحریف­انگاری­های عاشورا در بوته­ نقد

دانشگاه امام حسین  (پاییز 1391)

 • ریشه های عاشورا (نقش خلفا در وقوع عاشورا)

مؤسّسه قرآن و عترت مشکات الولایة (1391 – 1395)

 • امامت (تقریر مباحث جواهر الکلام)
 • کلام امامیه (شرح باب حادی عشر)
 • توحید (شرح کتاب التوحید شیخ صدوق)
 • نبوّت (بخش نبوت اللّوامع الهیّه)

دانشکده رسانه خبرگزاری فارس (1394-1397)

 • اندیشه اسلامی 1
 • اندیشه اسلامی 2
 • تاریخ امامت
 • مهدویّت

مؤسّسه حافظون (1394 ـ 1395)

 • امام شناسی
 • خداشناسی مأثور

دانشگاه امام صادق (نیم سال‌های 1ـ92، 2-92، 1-93)

 • امامت

 

مقالات:

بازسازی کتاب الملاحم الکبیر و تحلیل روایات آموزه‌ی غیبت، مسئول، علوم حدیث/ ش96، پاییز 1401

باورهای امامتی و مهدویتی زیدیّه عصر حضور با تکیه بر بازسازی اخبار المهدی رواجنی، مسئول، امامت پژوهی/ ش27، تابستان 1400

نقش باورهای کلامی در ارزیابی و فهم حدیث؛ مطالعه موردی مواجهه قرطبی با حدیث منزلت، مسئول، علوم حدیث/ ش94، زمستان 1398

کتاب‌شناسی القطرة، مسئول، امامت پژوهی/ ش 17، بهار 1394

شخصیت رجالی فزاری، مسئول، علوم حدیث/ ش 96، تابستان 1399

نقش موضوعیتی جابر جعفی در نشر آموزه غیبت، نقدی بر دعاوی ناصر القفاری، همکار، مشرق موعود/ ش67، تیر 1402

بازسازی کهن‌ترین غیبت نگاری واقفه و تحلیل کلامی روایات آن مسئول   همایش ملی حدیثِ پژوهش/ بهار 1402

مواضع اعلان امامت و ولایت حضرت امیر و وجوه تمایز خبر غدیر، مسئول، همایش ملی حدیثِ پژوهش/ بهار 1402

گونه شناسی و سیر تحول انگاره حجت در متون و علوم اسلامی، همکار، همایش ملی حدیثِ پژوهش/ بهار 1402

سند خطبه غدیر در التّحصین، مسئول، امامت پژوهی/ ش10، تابستان1393

گونه‌شناسی و سنجش اتقان براهین معاد، مسئول، حدیث و اندیشه/ ش28، زمستان1398

بازخوانی اتهام احمد بن محمد سیاری به غلو؛ با نگاهی به میراث حدیثی او، همکار، حدیث اهل بیت/ پذیرش نیمسال 1-02

شواهد انصراف از معنای خبر غدیر؛ له یا علیه، مسئول، امامت در قرآ ن وسنت / نیمسال 1-02

 

نشست‌ها و کرسی‌های علمی:

تاثیر مطالعات جغرافیایی بر ارزیابی حدیث، دبیر علمی، پژوهشکده معارف اهل بیت: پاییز 1401

بازخوانی انتقادی داده‌های رجالی ابن الغضائری در کتاب الضعفاء، دبیر علمی، پژوهشکده معارف اهل بیت: پاییز 1401

معرفی کلان طرح تاریخ در روایات و ارزیابی آن، ناقد، دانشکده باقر العلوم 9، زمستان 1401

دلالت احادیث بر غلو الوهی سران غلات، دبیر علمی، پژوهشکده معارف اهل بیت: زمستان 1401

نشست ترویجی تقریری از تحلیل فهرستی، ناقد، حوزه علمیه امام کاظم9، زمستان 1401

نسبت قرائات اهل بیت با قرائات مشهور، شواذ و مصاحف، ارائه دهنده، دانشکده علوم قرآنی اصفهان، تابستان 1402

جایگاه تفسیر مأثور در میان سایر روشهای تفسیری، دبیر علمی، دانشکده علوم قرآنی اصفهان، تابستان 1402

نسبت علم و الهیات؛ چالش‌های کلامی علوم بنیادین، ارائه دهنده، اندیشکده فلسفه و علوم بنیادین، پاییز 1397

بررسی تعارض اختیار با ضرورتِ پیشینی علّی و معلولی، ارائه دهنده، اندیشکده فلسفه و علوم بنیادین، زمستان 1397

 

کتاب‌ها:

ناگفته‌هایی از اَسناد خطبه غدیر؛ پژوهشی در اسناد و مصادر خطبه پیامبر در روز غدیر 1393،  قم/ دفتر نشر معارف اسلامی

کتاب غدیر / أسانید و دلالت، 1399  قم/ عطر عترت

 

کارشناسی ارشد 

دانشگاه قرآن و حدیث ـ رشته علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

معدل کل: 19.94 ـ رتبه اول گروه آموزشی

عنوان پایان‌نامه: مقایسه تطبیقی آرای کلامی شیخ صدوق و ابن تیمیه در باب توحید / نمره پایان نامه: 20.

دکتری 

دانشگاه قم ـ رشته کلام گرایش کلام اسلامی

معدل کل: 19.19 ـ رتبه اول گروه آموزشی

عنوان رساله: بازسازی تک‌نگاری‌های مهدوی عصر حضور در جهت تحلیل روایات غیبت / نمره رساله: 19.50.

 

پژوهشکده معارف اهل بیت (نیم سال دوم 1400 تا کنون)

 • جوامع حدیثی امامیه (مشهد)
 • روش تحقیق (مشهد)
 • کارگاه مقاله نویسی (مشهد)
 • آشنایی با نرم افزارهای علوم اسلامی (مشهد)
 • شناخت منابع حدیثی (اصفهان)

مدرسه علمیه امیر المؤمنین نجف اشرف (از رمضان 1444 تا کنون)

 • علوم قرآن: مباحثِ رسم، ضبط، مصاحف و قرائات
 • علوم قرآن: مبحثِ قرائات اهل بیت و نسبت آن با قرائات مشهور، قرائات شواذ، و مصاحفِ پیشا عثمانی
 • علوم حدیث: شناخت جوامع حدیثی شیعه
 • معارف قرآن: رجعت و بعث
 • تاریخ اسلام: رویداد سقیفه، عوامل و پیامدها

مرکز تخصصی معارف اهل  بیت  (دروس رسمی حوزه از نیم سال اول 1401 تا کنون)

 • جوامع حدیثی عامه (سطح 4 رجال الحدیث)
 • منابع رجالی تطبیقی (سطح 3 علوم حدیث)
 • راویان و اسانید پر تکرار (سطح 3 علوم حدیث)
 • جوامع حدیثی اهل سنت (سطح 3 علوم حدیث)
 • سند شناسی (سطح 3 علوم حدیث)

سازمان عقیدتی­ـ سیاسی  وزارت دفاع (1391 – 1401)

 • شیعه شناسی تطبیقی 1
 • شیعه شناسی تطبیقی 2
 • معاد
 • انسان شناسی

مؤسّسه حافظون (1394 ـ 1395)

 • امام شناسی
 • خداشناسی مأثور

دانشگاه آل طه (نیم‌سال‌ 2-98)

 • اندیشه اسلامی 1
 • تاریخ تحلیلی اسلام
 • مهارت‌های ترویج قرآن کریم

دانشگاه قرآن و حدیث (نیم‌سال‌های 1ـ96 و 2ـ96)

 • غَیبت، مهدویّت و رَجعت

دانشگاه علم و صنعت (طرح شهود حسینی، پاییز 1391)

 • تحریف­انگاری­های عاشورا در بوته­ نقد

دانشگاه امام حسین  (پاییز 1391)

 • ریشه های عاشورا (نقش خلفا در وقوع عاشورا)

مؤسّسه قرآن و عترت مشکات الولایة (1391 – 1395)

 • امامت (تقریر مباحث جواهر الکلام)
 • کلام امامیه (شرح باب حادی عشر)
 • توحید (شرح کتاب التوحید شیخ صدوق)
 • نبوّت (بخش نبوت اللّوامع الهیّه)

دانشکده رسانه خبرگزاری فارس (1394-1397)

 • اندیشه اسلامی 1
 • اندیشه اسلامی 2
 • تاریخ امامت
 • مهدویّت

مؤسّسه حافظون (1394 ـ 1395)

 • امام شناسی
 • خداشناسی مأثور

دانشگاه امام صادق (نیم سال‌های 1ـ92، 2-92، 1-93)

 • امامت

 

مقالات:

بازسازی کتاب الملاحم الکبیر و تحلیل روایات آموزه‌ی غیبت، مسئول، علوم حدیث/ ش96، پاییز 1401

باورهای امامتی و مهدویتی زیدیّه عصر حضور با تکیه بر بازسازی اخبار المهدی رواجنی، مسئول، امامت پژوهی/ ش27، تابستان 1400

نقش باورهای کلامی در ارزیابی و فهم حدیث؛ مطالعه موردی مواجهه قرطبی با حدیث منزلت، مسئول، علوم حدیث/ ش94، زمستان 1398

کتاب‌شناسی القطرة، مسئول، امامت پژوهی/ ش 17، بهار 1394

شخصیت رجالی فزاری، مسئول، علوم حدیث/ ش 96، تابستان 1399

نقش موضوعیتی جابر جعفی در نشر آموزه غیبت، نقدی بر دعاوی ناصر القفاری، همکار، مشرق موعود/ ش67، تیر 1402

بازسازی کهن‌ترین غیبت نگاری واقفه و تحلیل کلامی روایات آن مسئول   همایش ملی حدیثِ پژوهش/ بهار 1402

مواضع اعلان امامت و ولایت حضرت امیر و وجوه تمایز خبر غدیر، مسئول، همایش ملی حدیثِ پژوهش/ بهار 1402

گونه شناسی و سیر تحول انگاره حجت در متون و علوم اسلامی، همکار، همایش ملی حدیثِ پژوهش/ بهار 1402

سند خطبه غدیر در التّحصین، مسئول، امامت پژوهی/ ش10، تابستان1393

گونه‌شناسی و سنجش اتقان براهین معاد، مسئول، حدیث و اندیشه/ ش28، زمستان1398

بازخوانی اتهام احمد بن محمد سیاری به غلو؛ با نگاهی به میراث حدیثی او، همکار، حدیث اهل بیت/ پذیرش نیمسال 1-02

شواهد انصراف از معنای خبر غدیر؛ له یا علیه، مسئول، امامت در قرآ ن وسنت / نیمسال 1-02

 

نشست‌ها و کرسی‌های علمی:

تاثیر مطالعات جغرافیایی بر ارزیابی حدیث، دبیر علمی، پژوهشکده معارف اهل بیت: پاییز 1401

بازخوانی انتقادی داده‌های رجالی ابن الغضائری در کتاب الضعفاء، دبیر علمی، پژوهشکده معارف اهل بیت: پاییز 1401

معرفی کلان طرح تاریخ در روایات و ارزیابی آن، ناقد، دانشکده باقر العلوم 9، زمستان 1401

دلالت احادیث بر غلو الوهی سران غلات، دبیر علمی، پژوهشکده معارف اهل بیت: زمستان 1401

نشست ترویجی تقریری از تحلیل فهرستی، ناقد، حوزه علمیه امام کاظم9، زمستان 1401

نسبت قرائات اهل بیت با قرائات مشهور، شواذ و مصاحف، ارائه دهنده، دانشکده علوم قرآنی اصفهان، تابستان 1402

جایگاه تفسیر مأثور در میان سایر روشهای تفسیری، دبیر علمی، دانشکده علوم قرآنی اصفهان، تابستان 1402

نسبت علم و الهیات؛ چالش‌های کلامی علوم بنیادین، ارائه دهنده، اندیشکده فلسفه و علوم بنیادین، پاییز 1397

بررسی تعارض اختیار با ضرورتِ پیشینی علّی و معلولی، ارائه دهنده، اندیشکده فلسفه و علوم بنیادین، زمستان 1397

 

کتاب‌ها:

ناگفته‌هایی از اَسناد خطبه غدیر؛ پژوهشی در اسناد و مصادر خطبه پیامبر در روز غدیر 1393،  قم/ دفتر نشر معارف اسلامی

کتاب غدیر / أسانید و دلالت، 1399  قم/ عطر عترت