معاوت آموزش دانشگاه اعلام کرد

عدم امکان فراغت از تحصیل به شیوه آموزش محور برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تاریخ انتشار:

براساس آیین نامه تجمیعی دوره‌های تحصیلی ابلاغی طی نامه 43069 / 2 و مکاتبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زین پس امکان فراغت از تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به شیوه آموزش محور در دوره‌های حضوری امکان پذیر نخواهد بود.

🌐 قابل توجه دانشجویان حضوری مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۱ به اطلاع می‌رساند
🔸براساس آیین نامه تجمیعی دوره‌های تحصیلی ابلاغی طی نامه 43069 / 2 و مکاتبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زین پس امکان فراغت از تحصیل دانشجویان این مقطع به شیوه آموزش محور در دوره‌های حضوری امکان پذیر نخواهد بود و دانشجویان ورودی 1401 به بعد جهت فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ملزم به اخذ واحد پایان نامه، نگارش و دفاع از آن می باشند.

مطالب مشابه