رئیس دانشکده زن و خانواده مطرح کرد؛

تعامل با دنیای مدرنیته، لوازم و ابزار همین دنیا را می‌طلبد

تاریخ انتشار:

سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان حوزوی و دانشگاهی جهت ارتقای مفاهمه بین المللی و گسترش تعاملات لازم است به بازنگری اساسی در دو حوزه اهتمام نمایند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛نشست صمیمی فعالان حوزوی عرصه های مختلف بین الملل با آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد.
در این نشست دکتر اعظم خوش‌صورت موفق رئیس دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: تعامل با دنیای مدرنیته، لوازم و ابزار همین دنیا را می طلبد و سئوال اینجاست که حوزه و دانشگاه در سیستم آموزشی، تربیتی خود، طلبه و دانشجو را به چه میزان به ابزار متناسب با دنیای مدرنیته و سازگار با تعاملات بین الملل مجهز نموده اند؟
رئیس دانشکده زن و خانواده ادامه داد؛ سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان حوزوی و دانشگاهی جهت ارتقای مفاهمه بین المللی و گسترش تعاملات لازم است به بازنگری اساسی در دو حوزه اهتمام نمایند.
۱. تحول در سیستم آموزشی که نیازمند اولویت دهی به ابزارهای زبانی ، پژوهشی ، تعاملی و مهارتی است. طبیعتا برای نیل به این مهم ضروریست که برنامه های فوق در بایدها و الزامات درسی طلاب پیش بینی و به عنوان یک برنامه فرمال در نظر گرفته شود تا از ضمانت اجرا برخوردار باشد.
۲. بازنگری در روشهای پژوهشی از دیگر ضرورتهای این حوزه است.
وی همچنین افزود؛ در حوزه پژوهشی لازم است به حل مسائل علمی از طریق تمرکز بر موضوعات و تشکیل میزهای پژوهشی و ذو ابعادی و فهم منطق بین الملل و اهتمام به درک مسائل پیرامونی از طریق انواع تعاملات بین المللی و پژوهشی پرداخته شود.
مطالعه طیف کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان در موضوعات پژوهشی و بهره گیری از فرصت انواع تعاملات ، یافته های باارزشی را بهمراه دارد که به حل مسئله کمک شایانی می رساند.
دکتر خوش صورت خاطرنشان کرد؛ اگر بپذیریم که با نقطه مطلوب تعاملات بین المللی فاصله زیادی داریم قطعا برای رفع آن کوشا خواهیم بود.

مطالب مشابه