ماه رمضان درکلام امام خمینی ره

ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداوند متعال

تاریخ انتشار:

با حلول ماه مبارك رمضان، ماه عبادت و سازندگي، ماه تجديد قواي معنوي، شهراللّه‏ الاعظم كه در آن عموم مسلمين در صف واحد متوجه به موضع قدرت لايزال و تجهيز در مقابل قواي طاغوتي هستند، لازم است با قدرت توحيد و قدرت واحده در مقابل طاغوت هاي زمان و چپاولگران بين المللي بپاخيزند و از ممالك اسلامي دفاع كنند و دست خائنان را كوتاه و اميد آنان را قطع كنند.

 

** انجام وظايف اسلامي در ماه رمضان
– اگر چنانچه يك گناهي خداي ناخواسته كرده‏ايد قبل از ورود به ماه رمضان، توبه كنيد، از آن برگرديد. بدانيد كه مهالك زياد است؛ بدانيد كه خيلي جاها ما داريم كه بايد وارد بشويم؛ خطرهاي زياد براي ما هست؛ شما ان شاءاللّه‏ با سلامت و با نفس طاهر، با نفس پاك وارد بشويد در ماه رمضان و در ماه رمضان هم به وظايف ماه رمضان عمل بكنيد.(در ديدار روحانيان وطلاب امور ديني؛ 27 مهر 1350 خورشيدي)

– با حلول شهر مبارك رمضان ماه رحمت و غفران و بركت از خداوند متعال مسالت مي‏نمايم كه عموم مسلمين را بيش از پيش به تكاليف و مسئوليت هايي كه خداوند عالم به عهده آنها گذاشته است متوجه فرمايد؛ مسووليت حفظ قوانين الهي و عمل به قرآن كريم كه اساس عظمت و مجد اسلام و مسلمين است مسووليت حفظ وحدت كلمه و مراعات اخوت ايماني كه ضامن استقلال ممالك اسلامي و خروج از نفوذ استعمار است. (در ديدار عموم مسلمانان، دولت هاي اسلامي و عربي و انقلابيون فلسطيني؛ 19 مهر 1351 خورشيدي)

– لازم است در آستانه فرا رسيدن ماه مبارك رمضان مطالبي را تذكر دهم؛ لازم است در اين موقع حساس كه بيش از هر وقت احتياج به اجتماعات اسلامي داريم، ملت مسلمان ما به مساجد در تمام بلاد رو آورند و نهضت را از راه مساجد كه دژهاي محكم اسلام است، زنده نگه دارند و با شعارهاي اسلامي، نهضت را به پيش برند.(در ديدار مسلمانان و مستضعفان ايران و جهان؛ سوم مرداد 1358)

** ماه رمضان تجديد قواي معنوي
 (در ديدار مسلمانان و مستضعفان ايران و جهان؛ سوم مرداد 1358)

– از همه بالاتر اين است كه انسان خودش را اصلاح كند در ماه رمضان، ما محتاج به اصلاح هستيم، محتاج به تهذيب نفس هستيم، تا آن دم آخر ما محتاجيم. پيغمبرها هم محتاجند. انبياي بزرگ هم محتاجند، منتها آنها احتياج خودشان را فهميده اند و دنبالش عمل كرده اند و ما از باب اينكه حجاب داريم نتوانستيم بفهميم و به تكاليف خوامان عمل نكرديم. اميدوارم كه ان شاءالله اين ماه مبارك رمضان به همه شما مبارك باشد و مبارك بودن به اين است كه بنابراين بگذاريد كه به تكاليف خدا عمل كنيد.(صحيفه امام؛ جلد 18، خرداد 1363)

– اين ماه مبارك با آن همه بركاتي كه دارد، ما نمي توانيم از عهده شكر يكي اش براييم ولي بايد كوشش كنيم كه در اين ماه مبارك رمضان كه بر ما گذشت، اگر حالي پيدا شد، اين حال را تا ماه رمضان ديگر نگه داريم و اگر حالي پيدا نشد متأسف باشيم و كوشش كنيم كه پيدا كنيم. اين هياهوها همه رفتني است، تمام شدني است، آنچه كه هست آني است كه پيش خود ماست، آن باقي است و با ماست و ما بايد كوشش كنيم كه باطن خودمان را اصلاح كنيم.(صحيفه امام؛ جلد 20 ، خرداد1365)

– اين ماه مبارك رمضان با آن همه بركاتي كه دارد، ما نمي‏توانيم از عهده شكر يكي ‏اش برآييم، ولي بايد كوشش كنيم كه در اين ماه مبارك رمضان كه بر ما گذشت، اگر حالي پيدا شد، اين حال را تا ماه رمضان ديگر نگه داريم و اگر حالي پيدا نشد، متأسف باشيم و كوشش كنيم كه پيدا كنيم. اين هياهوها همه رفتني است، تمام شدني است، آنچه كه هست آني است كه پيش خود ماست، آن باقي است و با ماست و ما بايد كوشش كنيم كه باطن خودمان را اصلاح كنيم.( سفرا و كارداران كشورهاي اسلامي مقيم ايران و اقشار مختلف مردم؛ 29 اسفند 1367)

** رمضان؛ ماه مهماني خداوند متعال
– ماه مبارك رمضان نزديك شد و در اين ماه مبارك خودتان را تقويت كنيد به قوّت هاي روحاني. در يك حديثي است كه پيغمبراكرم فرمودند كه ماه رمضان آمد، اقبال كرد، آمد. در ضمنش مي‏فرمايند: ضيافت هاي خدا با ضيافت هاي مردم اين است فرقش كه وقتي شما را يك اشخاصي دعوت بكنند به يك مهماني، وقتي برويد در آن مهماني به حسب فراخور حال، يك چيزهايي براي خوردني و يك چيزهايي براي تفريح و اين چيزهاست. ضيافت خدا در ماه رمضان يك شعبه‏اش روزه است، آن ضيافت خداست؛ يك شعبه‏اش روزه است و يك امر مهمش كه مائدۀ غيبي و آسماني است قرآن است. (در ديدار اعضاي جامعه اسلامي بانوان شميران؛ 21 تير 1359)

– شما دعوت شده‏ايد به مهماني خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستيد. مهماندار شما، شما را وادار كرده است به اينكه روزه بگيريد. اين راه هايي كه به دنيا باز است و شهوات است، اينها را سدش كنيد تا مهيا بشويد براي ليله القدر. (در ديدار اعضاي جامعه اسلامي بانوان شميران؛ 21 تير 1359)

** رمضان؛ ماه نبوت
– ماه رمضان، ماه نبوت است و ماه شعبان، ماه امامت. ماه رمضان، ليله القدر دارد و ماه شعبان، شب نيمه شعبان دارد كه تالي ليله القدر است. ماه رمضان مبارك است؛ براي اينكه ليله القدر (دارد) و ماه شعبان مبارك است؛ براي اينكه نيمه شعبان دارد.(در ديدار گروهي از مسوولان نظام ؛25 فروردين 1366)

** نزول قرآن در ماه مبارك رمضان
– ماه رمضان مبارك است؛ براي اينكه نزول وحي در او شده است يا به عبارت ديگر، معنويت رسول خدا وحي را نازل كرده است و ماه شعبان معظم است؛ براي اينكه ماه ادامه همان معنويات ماه رمضان است. اين ماه مبارك رمضان جلوه ليله القدر است كه تمام حقايق و معاني در او جمع است و ماه شعبان، ماه امامان است كه ادامه همان است. (در ديدار گروهي از مسوولان نظام ؛25 فروردين 1366)

– ماه رمضان مبارك است كه قرآن بر او وارد شده است و ماه شعبان مبارك است كه ادعيه ائمه- عليهم السلام- در او وارد شده است. ماه مبارك رمضان (است) كه قرآن را وارد كرده است. (در ديدار گروهي از مسوولان نظام ؛25 فروردين 1366)

– من باز هم عرض مي‏كنم به آقايان كه ماه مبارك رمضان است و درهاي رحمت خداي تبارك و تعالي به روي همه گناهكاران باز است و شما تا دير نشده است در اين ماه رمضان خودتان را اصلاح كنيد. ما همه بايد خودمان را اصلاح كنيم؛ ما هيچ كداممان يك آدم حسابي نيستيم. پناه به خدا بايد ببريم و خودمان را اصلاح كنيم و با اين جرياني كه خروشان و درياي مواج آدم هاي متعهد است ما با آنها خودمان را در همان جريان بگذاريم. جريان مخالف سيل، انسان را خرد مي‏كند، جريان مخالف موج هاي شكننده دريا، انسان را از بين مي‏برد.( در ديدار خانواده‏هاي شهداي فاجعه 7 تير و اعضاي دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي؛ 29 اسفند 1367)

– در ماه مبارك رمضان قضيه ‏اي اتفاق افتاد كه ابعاد آن قضيه و ماهيت آن قضيه در ابهام الي الابد مانده است براي امثال ماها و آن نزول قرآن است. نزول قرآن بر قلب رسول اللّه‏ در ليله القدر، كيفيت نزول قرآن و قضيۀ چه بوده است و روح الأمين در قلب آن حضرت قرآن را نازل كرده است. بايد بگويم غير از خود رسول اكرم و آنهايي كه در دامن رسول اكرم بزرگ شدند و مورد عنايت خداي تبارك و تعالي، عنايات خاص او بودند، براي ديگران مطلقا در حجاب ابهام است كه مسئله تنزل چي است كه غير از خود رسول‏اكرم(ص) كسي به اين ضيافتي كه خداي تبارك و تعالي دعوت كرده است، آن طور كه او اجابت كرده است كسي اجابت نكرده است.(در ديدار ائمه جمعه و جماعات استان ها، شوراي سرپرستي طلاب غير ايراني مقيم قم و مسوولان دفتر نمايندگي امام در سپاه پاسداران و روحانيون؛ 29 اسفند 1367)

– ماه مبارك رمضان كه ماه مبارك است ممكن است براي اين باشد كه ماهي است كه ولي اعظم؛ يعني رسول خدا واصل شده است و بعد از وصول، ملائكه را و قرآن را نازل كرده است. به قدرت او ملائكه نازل مي‏شوند؛ به قدرت ولي اعظم است كه قرآن نازل مي‏شود و ملائك نازل مي‏شوند. ولي ‏اعظم، به حقيقت قرآن مي‏رسد در ماه مبارك و شب قدر، و پس از رسيدن، متنزل مي‏كند به وسيله ملائكه -كه همه تابع او هستند- قرآن شريف را، تا به حدي كه براي مردم بگويد. قرآن در حد ما نيست، در حد بشر نيست.(در ديدار اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و هيأت دولت؛ 29 اسفند 1367)

مطالب مشابه