به همت معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل؛

برگزاری کارگاه علمی در دانشگاه واتیکانی رم با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشگاه ادیان و مذاهب با همکاری دانشگاه گریگوریانای رم که یکی از دانشگاه مهم و برجسته متعلق به واتیکان است کارگاه علمی در دانشگاه گریگوریانای رم در روز جمعه ۷ اکتبر برگزار می‌کند.

در این کارگاه که اساتید و دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب حضور دارند مقالات مختلفی از جمله مقاله دکتر غفوری نژاد رئیس واحد دانشگاه ادیان و مذاهب در مشهد ارائه خواهد شد. گفتنی است که اساتید و دانشجویان دانشگاه گریگوریانا نیز در این کارگاه شرکت خواهند داشت و به ارائه مقاله خواهند پرداخت. گروه اعزامی دانشگاه ادیان و مذاهب در این کارگاه ۵ مقاله ارائه خواهند که عنوان مقاله به شرح ذیل می‌باشند:

1-  Abrahamic Religions and the Problem of Text-based Succession

Dr. Mohammad Ghafouri Nejad

Associate Professor, University of Religions and denominations

 

2-  A Review of Phenomenological Approach in Understanding Islam

             Fahimeh Jahanian Bahnamiri

 

3-  Comparative study of non- financial (intellectual) rights of women in imami’t jurisprudence with the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Zahra Osati

PhD student, University of Religions and denominations

 

4-  Mind(ego)and it’s control in Masnavi and Gita

Mohammadreza Panjehvazirishirazifard

PhD student, University of Religions and denominations

 

5-  A short study about the concept of piety “Taqwa” in Quran

Atiyeh Kohansal Kalkenari

PhD student, University of Religions and denominations

مطالب مشابه