دانشکده علوم و معارف قرآن با همکاری تعدادی از دانشگاه‌های…

نشست‌های قرآنی با عنوان «قرآن کریم و نیازهای انسان معاصر»

تاریخ انتشار:

دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه ادیان و مذاهب، در راستای تقویت تعاملات علمی بین المللی با همکاری تعدادی از دانشگاه های ایران و عراق، نشست های قرآنی با عنوان «قرآن کریم و نیازهای انسان معاصر» به زبان عربی برگزار می کند.

دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه ادیان و مذاهب، در راستای تقویت تعاملات علمی بین المللی با همکاری تعدادی از دانشگاه های ایران و عراق، نشست های قرآنی با عنوان «قرآن کریم و نیازهای انسان معاصر» به زبان عربی برگزار می کند.

 

زمان: 9 – 19 فروردین (7- 17 ماه مبارک رمضان) هر شب ساعت:21

 

لینک نشست در جلسه

قسمت اول: نام و نام خانوادگی
قسمت دوم: 22

 

 

مطالب مشابه