رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار کرد

photo_2023-03-15_12-30-51
photo_2023-03-15_12-30-51
photo_2023-03-15_12-30-52-2
photo_2023-03-15_12-30-52
photo_2023-03-15_12-30-54
photo_2023-03-15_12-30-55
photo_2023-03-15_12-30-56
photo_2023-03-15_12-30-58
photo_2023-03-15_12-31-02-2
photo_2023-03-15_12-31-02
photo_2023-03-15_12-31-03