برگزاری آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد واحد دانشگاه ادیان و مذاهب در مشهد

تاریخ انتشار:

آزمون ورودی اختصاصی واحد دانشگاه ادیان و مذاهب در مشهد در مقطع کارشناسی ارشد حضوری و مجازی، 28 مرداد ‌ماه با استقبال حداکثری داوطلبان در محل مدرسه قرآن و عترت برگزار شد.

واحد دانشگاه ادیان و مذاهب در مشهد در نظر دارد در سال تحصیلی جدید در رشته های شیعه شناسی، فرق تشیع، مذاهب اسلامی، ادیان ابراهیمی، فلسفه اخلاق، فلسفه و کلام اسلامی، ادیان و عرفان، و مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام با اعطای بورسیه تحصیلی و رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی بدون اعطای بورسیه از میان پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش نماید.

نماینده سازمان سنجش کل کشور در این آزمون حضور داشت و بر حسن اجرای آن نظارت کرد.

پذیرفته‌شدگان می‌توانند از مهرماه به صورت حضوری و مجازی در رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه ادیان و مذاهب به تحصیل خود ادامه دهند

مطالب مشابه