ارتباط با ما

تاریخ انتشار:

 جهت ارتباط با حراست دانشگاه ادیان و مذاهب می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمائید یا از طریق پیامرسان ها  ارتباط برقرار کنید

09933295069

جهت ارائه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات درباره سایت میتوانید با شماره 32802623-025  داخلی 309 تماس حاصل فرمائید.

مطالب مشابه