برگزاری نشست های 32 گانه علمی تخصصی

زنگ پژوهش

تاریخ انتشار:

به همت دانشکده تاریخ نشست های 32 گانه علمی- تخصصی پژوهش محور با عنوان زنگ پژوهش از تاریخ 1401/11/23 الی 1402/04/08 هر دوشنبه و پنج شنبه در سالن اجتماعات کلینی ساختمان دارالحدیث دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می گردد. مخاطبین این جلسه دانشجویان رشته های فرق تشیع، تاریخ اسلام و تاریخ تشیع دانشکده تاریخ دانشگاه ادیان و مذاهب می باشند تا با طرح موضوعات کاربردی مبتنی بر دغدغه مندی دانشجویان امکان ایجاد طرح های پژوهشی و کلان پروژه های جدید را فراهم می آورد تا شاهد غنای هر چه بیشتر مطالعات تخصصی تاریخ باشیم.

جلسه اول 

(نشست های 32 گانه علمی – تخصصی پژوهش محور)

دریافت فایل صوتی و متنی جلسه 


جلسه دوم

(نشست های 32 گانه علمی – تخصصی پژوهش محور)

دریافت فایل صوتی و متنی جلسه 


جلسه سوم 

(نشست های 32 گانه علمی – تخصصی پژوهش محور)

دریافت فایل صوتی و متنی جلسه 


جلسه چهارم 

(نشست های 32 گانه علمی – تخصصی پژوهش محور)

دریافت فایل صوتی و متنی جلسه 


جلسه پنجم 

(نشست های 32 گانه علمی – تخصصی پژوهش محور)

دریافت فایل صوتی و متنی جلسه 


جلسه ششم

(نشست های 32 گانه علمی – تخصصی پژوهش محور)

دریافت فایل صوتی و متنی جلسه 


در حال به روز رسانی…

20230220_112310
20230220_112310
20230220_112317
20230220_112337
20230223_113347
20230223_113437
20230223_113502
20230223_113530
20230223_113544
20230223_113551
20230223_113700
20230223_114151
20230223_120404
20230223_121129
20230227_112051
20230227_112113
20230227_112119
20230227_112154
20230227_112155
20230302_111103
20230302_111258
20230302_111336
20230302_111418
20230302_111505
20230302_111509
20230302_111512
20230302_111524
20230306_111823
20230306_111824
20230306_113940
20230306_113946
20230306_123324

مطالب مشابه