تولد یگانه منجی عالم بشریت مبارک

تاریخ انتشار:

ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق؛ میلاد تو، قصیده بی انتهایی است که تنها خدا بیت آخرش را میداند؛ بیا و حُسن ختام زمان باش!

مطالب مشابه