تقویت همکاری با هیئت اندیشه ورز هنر، رسانه و فضای مجازی

تاریخ انتشار:

جلسه تقویت همکاری بین دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد و هیأت اندیشه ورز هنر، رسانه و فضای مجازی حوزه علمیه خراسان با حضور آقایان سجادی و عادل از همکاران واحد مشهد دانشگاه ادیان و مذاهب به میزبانی هیئت اندیشه ورز هنر، رسانه و فضای مجازی با حضور دکتر جواد امین خندقی مسئول این هیئت و جناب آقای محمدپور دبیر هیئت هنر و رسانه در مورخ ششم تیر ماه برگزار شد.

در این نشست جناب آقای سجادی ضمن تشکر از مسئولین هیئت اندیشه ورز هنر و رسانه در جهت همکاری برای برگزاری این جلسه و ابراز امیدواری برای تعامل بیشتر بین این دو مرکز علمی به معرفی رشته های فلسفه هنر، حکمت هنر های اسلامی، علوم و ارتباطات اجتماعی و مدیریت رسانه پرداخت و با بیان اینکه دانشگاه ادیان و مذاهب و حوزه علمیه خراسان اهداف مشترکی را در جهت ارتقای علمی طلاب دنبال می کنند، بر لزوم استفاده از ظرفیت های هیئت اندیشه ورز هنر، رسانه و فضای مجازی در جهت اطلاع رسانی و جذب دانشجو در رشته های مرتبط با این هیئت تاکید کرد.

در ادامه این جلسه دکتر امین خندقی ضمن ابراز خوشحالی از حضور کارکنان واحد دانشگاه ادیان و مذاهب مشهد در هیئت اندیشه ورز هنر و رسانه و استقبال از پیشنهادات جناب آقای سجادی، در زمینه اطلاع رسانی و جذب با استفاده از ظرفیت های هیئت بر مساعدت و همکاری تأکید کرد.

ایشان با بیان اینکه خود ایشان از دانش آموختگان دانشگاه ادیان و مذاهب است گفت: دانشگاه ادیان و مذاهب ظرفیت های بسیاری برای تربیت طلاب در رشته های مورد نیاز جامعه دارد و این هیئت با برنامه ریزی در جهت برگزاری رشته هنر و رسانه در حوزه علمیه خراسان نیاز به همکاری و تعامل با دانشگاه ادیان و مذاهب دارد.

در پایان هیئت اعزامی واحد مشهد ضمن تشکر مجدد از مسئولین هیئت اندیشه ورز هنر، رسانه و فضای مجازی، اقلام تبلیغاتی پذیرش دانشگاه را برای اطلاع رسانی به طلاب در اختیار این هیئت قرار داد.

مطالب مشابه