در گفت‌وگو با مدیر نشریات دانشگاه مطرح شد؛

واحد نشریات دانشگاه آماده پذیرش مقالات علمی و پژوهشی در موضوعات مختلف است

تاریخ انتشار:

دانشگاه ادیان و مذاهب دارای هشت نشریه علمی است. در میان این نشریات، نشریه «هفت آسمان» قدیمی‌ترین نشریه دانشگاه است و با رتبه علمی تخصصی منتشر می‌شود.

نشریات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد مهدی حسین پور مدیر نشریات دانشگاه ادیان و مذاهب در گفت‌وگو با روابط عمومی دانشگاه از آمادگی این واحد برای پذیرش مقاله‌های علمی پژوهشی برای نشریه‌های گوناگون دانشگاه ادیان و مذاهب خبر داد.

وی گفت: دانشگاه ادیان و مذاهب دارای هشت نشریه علمی است. از این میان به جز نشریه «هفت آسمان» که قدیمی‌ترین نشریه دانشگاه است و با رتبه علمی تخصصی منتشر می‌شود، دیگر نشریات عبارتند از: «Religious Inquiries»، «پژوهش‌های ادیانی»، «پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی»، «پژوهش‌نامه امامیه» و «مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی»، «شیعه‌پژوهی» و «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده» که همگی دارای رتبه علمی پژوهشی هستند. اطلاعات تفصیلی نشریات یادشده به شرح زیر است.

 • هفت آسمان

https://haftasman.urd.ac.ir/

این نشریه با رتبه علمی ترویجی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1378 آغاز به نشر کرده است. هم اکنون جناب آقای دکتر محمد جاودان سردبیری آن را به عهده دارد و تا به اکنون 84 شماره را منتشر ساخته است. این نشریه در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر است:

تاریخ ادیان و مذاهب؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و حتی گاه افول ادیان و مذاهب و ارائه دیدگاه‌های و تحلیل‌های علمی در این زمینه؛ جغرافیای تاریخی ادیان و مذاهب؛ نگاه محققانه به محدودة جغرافیایی ادیان و مذاهب در طول تاریخ و قبض و بسط آنها در نواحی گوناگون جهان؛ منابع حجیت در ادیان و مذاهب؛ بررسی تحلیلی و نقد متون مقدس ادیان و مذاهب و منبع‌شناسی آموزه‌ها، آداب و رسوم، اخلاق و حتی شعائرآن‌ها؛ اعتقادات؛ بررسی، تحلیل و نقد آموزه‌های اعتقادی ادیان و مذاهب در شاخه‌های مبدأ‌شناسی، غایت‌شناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی؛ شعائر، احکام و اخلاقیات؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در ریشة شعائر دینی، تبیین ملاک‌های احکام عملی و نیز تبیین نظام اخلاقی؛ مطالعات تطبیقی در بستر‌های بالا و ارائه ندیدگاه‌های تحلیلی در این زمینه.

 • Religious Inquiries

https://ri.urd.ac.ir/

این نشریه با رتبه علمی پژوهشی و درجه (بین المللی) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و از سال 2012 آغاز به نشر کرده است. این نشریه در سال1400 به عنوان نشریه برگزیده کشور در بیست و دومین جشنواره پژوهشگران برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت. هم اکنون جناب آقای دکتر سید حسن اسلامی اردکانی سردبیری آن را به عهده دارد و تا به کنون 22 شماره را منتشر ساخته است. این نشریه در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر است:

دین شناسی، فلسفه دین، روابط بین ادیان، اخلاق دینی، علم و دین، فرهنگ‌ها و زبان‌های باستانی، الهیات، مطالعات قرآنی، عرفان، فلسفه اخلاق، تاریخ ادیان جهان، گفتگو بین زرتشتیان، بوداییان، کنفوسیوس‌ها، هندوها، یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و سایر ادیان.

 • پژوهش‌های ادیانی

https://adyan.urd.ac.ir/

این نشریه با رتبه علمی پژوهشی و درجه (ب) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1392 آغاز به نشر کرده است. هم اکنون جناب آقای دکتر سید حسن اسلامی اردکانی سردبیری آن را به عهده دارد و تا به اکنون 20 شماره را منتشر ساخته است. این نشریه در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر است:

تاریخ ادیان؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و حتی گاه افول ادیان و ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های علمی در این زمینه؛ جغرافیای تاریخی ادیان؛ نگاه محققانه به محدودة جغرافیایی ادیان در طول تاریخ و قبض و بسط آنها در نواحی گوناگون جهان؛ منابع حجیت در ادیان؛ بررسی تحلیلی و نقد متون مقدس ادیان و منبع‌شناسی آموزه‌ها، آداب و رسوم، اخلاق و حتی شعائر ادیان؛ اعتقادات؛ بررسی، تحلیل و نقد آموزه‌های اعتقادی ادیان در شاخه‌های مبدأ‌شناسی، غایت‌شناسی، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی؛ شعائر، احکام و اخلاقیات؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در ریشة شعائر دینی، تبیین ملاک‌های احکام عملی و نیز تبیین نظام اخلاقی؛ مطالعات تطبیقی در بستر‌های بالا و ارائه دیدگاه‌های تحلیلی در این زمینه.

 • پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی

https://mazaheb.urd.ac.ir/

این نشریه با رتبه علمی پژوهشی و درجه (ب) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1393 آغاز به نشر کرده است. هم اکنون جناب آقای دکتر علی اله‌بداشتی سردبیری آن را به عهده دارد و تا به اکنون 17 شماره را منتشر ساخته است. این نشریه در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر است:

مطالعه درباره مذاهب کلامی اسلامی، اعم از مذاهب کلامی شیعی و سنی؛ مذاهب فقهی اسلامی، اعم از شیعی و سنی؛ سلسله‌های تصوف و عرفان؛ مطالعات تطبیقی در بستر‌های یادشده و دیدگاه‌های علمی تحلیلی در این زمینه؛ و دیگر موضوعات مرتبط.

 • پژوهش‌نامه امامیه

https://imamiya.urd.ac.ir/

این نشریه با رتبه علمی پژوهشی و درجه (ب) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1394 آغاز به نشر کرده است. هم اکنون جناب آقای دکتر اسحاق طاهری سردبیری آن را به عهده دارد و تا به اکنون 15 شماره را منتشر ساخته است. این نشریه در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر است:

تاریخ شیعه امامیه: بررسی و تحلیل ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی و تطورات تاریخی شیعه امامیه در بستر‌های تاریخی، معرفتی و نیز مظاهر تمدنی آن؛ جغرافیای تاریخی شیعه امامیه: بررسی محدوده جغرافیای شیعه امامیه در طول تاریخ و قبض و بسط آن در نواحی گوناگون چهان؛ اعتقادات: بررسی و تحلیل آموزه‌های اعتقادی شیعه امامیه در گستره عام آن در بستر‌های توحید، نبوت، امامت، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی؛ شعائر، احکام، اخلاقیات و آموزه‌های معنوی شیعه امامیه؛ مطالعه تطبیقی در بسترهای یادشده و ارائه ددیگاه‌های علمی تحلیلی در این زمینه.

 • مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی

https://fiqh.urd.ac.ir/

این نشریه با رتبه علمی پژوهشی و درجه (ب) از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1400 آغاز به نشر کرده است. هم اکنون جناب آقای دکتر محسن ملک افضلی اردکانی سردبیری آن را به عهده دارد و تا به اکنون 3 شماره را منتشر ساخته است. این نشریه در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر است:

مطالعه تخصصی فقه و اجتهاد؛ مبانی و اصول استنباط؛ مبانی رجالی و حدیث‌شناسی؛ تاریخ تطور مکاتب و مناهج اجتهادی؛ روش‌ها و اصول استنباط؛ افکار و اندیشه‌های اجتهادی فقهای بزرگ مذاهب فقهی؛ و دیگر موضوعات مرتبط.

 • شیعه‌پژوهی

https://shia.urd.ac.ir/

این نشریه با رتبه علمی پژوهشی و درجه (ب) از کمیسیون نشریات حوزه علمیه از سال 1393 آغاز به نشر کرده است. هم اکنون جناب آقای دکتر محمدحسن نادم سردبیری آن را به عهده دارد و تا به اکنون 22 شماره را منتشر ساخته است. این نشریه در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر است:

تاریخ شیعه: بررسی و تحلیل ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی و تطورات تاریخی شیعه در بسترهای تاریخی، معرفتی و نیز مظاهر تمدنی آن؛ جغرافیای تاریخی شیعه: بررسی محدوده جغرافیای شیعه در طول تاریخ و قبض و بسط آن در نواحی گوناگون جهان؛ اعتقادات: بررسی و تحلیل آموزه‌های اعتقادی شیعه در گستره عام آن در بسترهای توحید، نبوت، امامت، جهان‌شناسی، انسان‌شناسی، فرجام‌شناسی؛ شعائر، احکام، اخلاقیات و آموزه‌های معنوی شیعه؛ مطالعه تطبیقی در بسترهای یادشده و ارائه دیدگاه‌های علمی تحلیلی در این زمینه.

 • مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده

https://zan-khanevade.urd.ac.ir/

این نشریه با رتبه علمی پژوهشی و درجه (ب) از کمیسیون نشریات حوزه علمیه از سال 1397 آغاز به نشر کرده است. هم اکنون جناب آقای دکتر جواد حبیبی‌تبار سردبیری آن را به عهده دارد و تا به اکنون 10 شماره را منتشر ساخته است. این نشریه در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای رو به رو است: مطالعات خانواده؛ مباحث حقوقی؛ فقهی؛ جنسیتی؛ اجتماعی.

دکتر سید محمد مهدی حسین پور ادامه داد: دانشگاه ادیان و مذاهب از بدو تأسیس نسبت به انتشار آثار علمی از کتاب گرفته تا مقالات علمی اهتمام ورزیده است. دانشگاه ادیان و مذاهب به تدریج با گسترش و توسعه کمی و کیفی خود، بر تعداد نشریات علمی پژوهشی خود افزوده است.

دکتر حسین پور ادامه داد: دانشگاه ادیان و مذاهب 9 نشریه علمی را به تازگی راه‌اندازی کرده است که حوزه فعالیت تمام آن‌ها به نوعی مرتبط با ادیان و مذاهب است و به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی منتشر خواهند شد.

 • الهیات و فلسفه معاصر

https://jpr.urd.ac.ir/

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی دانشکده فلسفه تصمیم به انتشار مجله علمی پژوهشی گرفته است و تا به اکنون دو شماره این نشریه به چاپ رسیده است. این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر هست:

جایگاه و نقش الاهیات در فلسفه‌ی معاصر؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و افول اندیشه‌های الاهیاتی جدید و قدیم و ارائه دیدگاه‌های علمی و تحلیل‌ تأثیر الاهیات در حوزه‌های گوناگون فلسفه معاصر؛ گستره‌ی اندیشه‌های الاهیاتی در ادیان و انتشار تحقیقات در باب اندیشه‌های فلسفی معاصر در ارتباط با تاریخ و توسعه و تضییق نظام‌های الاهیاتی در ایران و جهان؛ معرفی و تتبع در منابع الاهیاتی و احیای میراث فلسفی اسلام و ایران با توجه به الاهیات معاصر و فلسفه در دوران جدید و معاصر؛ تصحیح و بررسی تحلیلی و نقد متون الاهیاتی بر اساس دیدگاه‌های فلسفی معاصر و منبع‌شناسی آموزه‌ها، نظام‌ها، دیدگاه‌های الاهیات فلسفی؛ تبیین قواعد کلی در فلسفه معاصر و الاهیات؛ بررسی، تحلیل و نقد مبانی و قواعد کلی در نظام‌های گوناگون فلسفی و ارتباط آنها با الاهیات، قواعد کلی فلسفی درحوزه‌های خداشناسی، انسان‌شناسی، وجودشناسی و معرفت‌شناسی؛ بررسی کارکردها و ظرفیت‌های فلسفه‌ی معاصر در الاهیات جدید و قدیم؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در کارکردها و ظرفیت‌های فلسفه‌ی معاصر برای گشودن افق‌های تازه در الاهیات، تبیین کاربردهای اندیشه‌های فلسفی در حوزه‌های دین، اخلاق، انسان، معرفت؛ مطالعات تطبیقی در زمینه‌های بالا و ارائه‌ی دیدگاه‌های علمی، تحلیلی و مقایسه‌ای بین الاهیات اسلامی و دیگر دیدگاه‌های الاهیاتی قدیم و معاصر.

 • عرفان پژوهی

https://jsm.urd.ac.ir/

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی دانشکده عرفان تصمیم به انتشار مجله علمی پژوهشی گرفته است. این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر هست:

هنر و ادبیات عرفانی؛ مکاتب تصوف؛ عرفان اهل بیت (علیهم السلام)؛ تفسیر و تاویل عرفانی؛ عرفان در ادیان؛ عرفان مقایسه‌ای؛ عرفان نظری و عملی؛ فلسفه عرفان؛ عرفان و جنبش‌های نوپدید دینی؛ عرفان و علوم دیگر؛ نقد عرفان و تصوف.

 • پژوهش‌های رسانه و ارتباطات

https://mcr.urd.ac.ir/

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی دانشکده رسانه تصمیم به انتشار مجله علمی پژوهشی به زبان فارسی گرفته است. این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر هست:

حکمرانی فضای مجازی؛ ظهور کلان داده‌ها و تحولات ارتباطی؛ حقوق ارتباطات در فضای مجازی؛ مدیریت رسانه‌های اجتماعی؛ مدیریت سازمان‌های رسانه‌ای؛ اقتصاد و رسانه؛ ارتباطات و علوم شناختی؛ سرگرمی و بازی در عصر دیجیتال؛ سواد رسانه‌ای، توسعه و ارتباطات؛ کاوش‌های فلسفی رسانه و ارتباطات؛ اخلاق رسانه و ارتباطات؛ دین و رسانه؛ آینده‌پژوهی رسانه و ارتباطات.

 • أضواء الحضارة الاسلامیة

https://arj.urd.ac.ir

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی دانشکده تاریخ تصمیم به انتشار مجله علمی پژوهشی به زبان عربی گرفته است. این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر هست:

تاریخ اسلام: سیر تطور تاریخی اسلام از صدر نخست تا دوران معاصر و جلوه‌های تمدن ملل اسلامی؛ تاریخ پیدایش، فراز و فرود و سیر تطور جریان‌های فکری، کلامی، فقهی، عرفانی و فلسفی در قلمروی اسلامی؛ مطالعه نمادهای فرهنگی تمدن اسلامی در طول تاریخ پر فراز و نشیب ملل مسلمان.

 • الدراسات القانونیة المقارنة

https://cls.urd.ac.ir

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی دانشکده حقوق تصمیم به انتشار مجله علمی پژوهشی به زبان عربی گرفته است. این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر هست:

مطالعات تطبیقی میان قوانین کشورهای مختلف؛ مطالعات تطبیقی میان قوانین پیمان‌های بین المللی؛ مطالعات تطبیقی میان حقوق و فقه اسلامی؛ مطالعات تطبیقی در محورهای: حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق بین الملل، جرم شناسی، فلسفه و تاریخ حقوق.

 • الفصیح فی اللغة العربیة وآدابها

http://alfasih.urd.ac.ir/

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی دانشکده زبان و فرهنگ ملل تصمیم به انتشار مجله علمی پژوهشی به زبان عربی گرفته است.

 • Islamic Inquiries

https://is.urd.ac.ir/

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی معاونت پژوهش تصمیم به انتشار مجله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی گرفته است و تا به اکنون دو شماره از این نشریه به چاپ رسیده است. این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر هست:

مطالعات تاریخ اسلام؛ کلام و فلسفه اسلامی؛ اخلاق و عرفان اسلامی؛ تفسیر و علوم قرآن؛ حقوق و فقه اسلامی؛ نظریات سیاسی.

 • Ancient Iranian Studies

https://irr.urd.ac.ir/

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی معاونت پژوهشی تصمیم به انتشار مجله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی گرفته است. این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر هست:

ایران شناسی باستان؛ ادیان و مکاتب دینی ایران باستان؛ تاریخ تمدن‌ها و فرهنگ‌های ایران باستان و پیوندهای فرهنگی قلمروی ایران؛ زبان‌ها و ادبیات ایران باستان؛ هنر ایران باستان؛ میراث ایران باستانی در سرزمین‌های ایرانی سده‌های نخست اسلامی؛ تحقیقات باستان شناسی.

 • Family, Gender and Society

https://fgs.urd.ac.ir/

در راستای اهداف دانشگاه ادیان و مذاهب، در جهت گسترش عقلانیت و نشر معارف دینی پژوهشکده زن و خانواده تصمیم به انتشار مجله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی گرفته است. این نشریه در پی تحقق اهداف و چشم‌اندازهای زیر هست:

مطالعات علوم اجتماعی؛ علوم خانواده؛ جامعه‌شناسی؛ روان‌شناسی اجتماعی؛ مطالعات جنسیتی؛ ارتباطات خاوادگی و اجتماعی.

دکتر حسین پور در پایان گفت: با توجه به اهتمام ویژه دانشگاه به پشتیبانی از پژوهشگران، به ازای هر یک از مقالات علمی پژوهشی که در مجلات تازه تاسیس چاپ و منتشر شوند، هدیه پژوهشی در نظر گرفته شده است که به نویسندگان تقدیم خواهد شد.

راه‌های ارتباطی:

🌐 سامانه نشریات دانشگاه ادیان و مذاهب: https://journals.urd.ac.ir/

کانال ایتای واحد نشریات دانشگاه ادیان و مذاهب: https://eitaa.com/journalsurd

 • مدیر کل نشریات: دکتر سید محمد مهدی حسین پور

🏢 ساختمان شهید بهشتی، اتاق 428

☎️ شماره تماس داخلی 247

📧 آدرس پست الکترونی: mfz1378@yahoo.com

⏰ ساعات حضور: دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9-12 صبح

 • کارشناس نشریات فارسی: آقای سجاد توکلی

🏢 ساختمان شهید بهشتی، اتاق 420

☎️ شماره تماس داخلی 476

📧 آدرس پست الکترونی: sajadtavakoli671@gmail.com

⏰ ساعات پاسخگویی: 9-12 صبح و 13-14 بعد از ظهر

 • کارشناس نشریات غیر فارسی: آقای حیدر دباغی

🏢 ساختمان شهید بهشتی، اتاق 420

☎️ شماره تماس VoIP 1412

شماره ایتا: 09933295071

📧 آدرس پست الکترونی: h.dabbaghi@urd.ac.ir

⏰ ساعات پاسخگویی: 9-12 صبح و 13-14 بعد از ظهر

مطالب مشابه