برگزاری جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد در واحد مشهد

تاریخ انتشار:

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد با حضور اساتید داور و راهنما در محل دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد برگزار شد.

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد با حضور اساتید داور و راهنما در محل دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد روز یکشنبه 14 اسفند ماه برگزار شد.

این جلسه که با حضور دکتر قاسم شهری استاد داور و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد غفوری نژاد استاد راهنما برگزار شد، اقای یاسر خلیل عبدالله عبدالله دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآن و معارف به تبیین رساله خود با عنوان «الغلو الفکری اسبابه و علاجه فی تفاسیر الشیعة المعاصر» پرداخت و سپس استاد داور نکات قوت و ضعف رساله را بیان کرد.

مطالب مشابه