به‌همت معاونت پژوهشی؛

چهارمین جلسه از سلسله جلسات کرسی‌های علمی ـ ترویجی برگزار شد

تاریخ انتشار:

به همت معاونت پژوهشی چهارمین جلسه از سلسله جلسات کرسی‌های علمی ـ ترویجی با موضوع تقاطع جنسیت و خانواده برگزار شد.

تقاطع جنسیت و خانواده

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، چهارمین جلسه از سلسله جلسات کرسی‌های علمی ـ ترویجی با موضوع تقاطع جنسیت و خانواده: فرآیند تشکیل و گسست خانواده با حضور دکتر سمیه خراسانی به‌عنوان ارائه کننده و دکتر حسین بستان به‌عنوان ناقد در سالن شهید بهشتی دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر سمیه خراسانی درباره عدم توجه زنان به ازدواج و عدم دانایی آنان از انجام این عمل نکاتی را ذکر کرده و گفت: پژوهش درباره مردان و ارتباط آن با زنان در مسئله ازدواج چه در منابع خارجی لاتین و چه در منابع فارسی درباره این موضوع بسیار کم و چه‌بسا حتی موجود نیست. بنده در تدوین رساله‌ام سعی کردم تا تجربه‌های مردانه و زنانه را استخراج  کنم. در این مقاله سعی شده تا بحث هر دو جنس مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین سعی شده است تا تفاوت‌ها و اشتراکاتی که قرار است زندگی را شکل بدهد و در این حوزه از زندگی‌ها حتی باعث جدایی شده است را مورد بررسی قرار بدهم.

وی گفت: چرا بحث جنسیت و خانواده و نه افراد در جریان طلاق نقش ایفا می‌کنند؟ این حوزه به این جهت نوظهور است که ما تاکنون نوشته‌ای در این زمینه نداشتیم و اگر نویسندگانی در این زمینه فعالیت‌هایی داشته اند به صورت مدون نبوده و جمع‌آوری نشده است.

وی ادامه داد: درباره اینکه خانواده و نقش آن در جامعه چیست باید بگوییم که آیا خانواده جامعه را مشخص کرده است یا جامعه خانواده را؟ در مورد ارتباط این دو باید عرض کنم که جمله معروفی درباره خانواده داریم و آن این است که خانواده سنگ بنای جامعه است و خانواده آیینه تمام نمای جامعه است. ما به سادگی از کنار این جملات رد می‌شویم. اما باید بدانید که این جملات مفاهیم بسیار عمیقی را درباره خانواده دارند، به این معنا که اگر خانواده آیینه تمام نمای خانواده است یعنی اینکه هر آنچه که در جامعه اتفاق می‌افتد در بعد کوچترش در خانواده اتفاق می‌افتد. معنای دیگر آن این است که هر آنچه که می‌خواهید در جامعه اتفاق بیفتد باید ابتدا در خانواده اتفاق بیفتد. نکته دوم اینکه جامعه سنگ بنای خانواده است یعنی اینکه ارزش‌های حاکم بر جامعه بر روی خانواده استوار است و ما اگر در خانواده ارزشی نداشته باشیم در جامعه نیز نخواهیم داشت.

در ادامه نشست دکتر حسین بستان بیان کردند که بحث منظمی انجام شد و بسیار نکات مهمی را خانم دکتر خراسانی ذکر کردند. بحث ازدواج و طلاق از دیرباز در بین محققین بوده اما این بحث تصادم جنسیت بحث جدیدی است که خانم دکتر بیان کرد. راجع‌به اصل این ادعا نه با این تبیین و این ادعا و با ادبیات دیگری این بحث انجام شده و تبعا این انتظارات متفاوتی که زنان و مردان از خانواده دارند درست است.

البته ما نمی‌خواهیم در این جلسه تمام عوامل را تبیین کنیم و زمان فرصت این کار را به ما نمی‌دهد و فقط یک برشی به بحث خواهیم زد.

وی ادامه داد: در نگاه کلی این بحث به ما می‌گوید که اشکال روشی و منطقی نیست و ما داریم آن را برجسته می‌کنیم تا ذهن آن را به‌صورت یک علت اصلی در مسائل خانواده تشخیص دهد. البته ممکن است همانطور که خانم دکتر اشاره کردند بگوییم که بخشی از طلاق‌ها به خاطر این مشکل است. وقتی ایشان می‌گویند بخشی از طلاق‌ها یعنی چقدر مثلا ۳۰ درصد یا چقدر این باید روشن تر باشد تا بدانیم که چقدر این گسست ساختار جنسیتی در ایجاد طلاق تاثیر دارد.

در انتهای جلسه حاضران در نشست نظرات خود را راجع‌به ارائه مقاله و عنوان آن بیان نموده و دکتر خراسانی ضمن تشکر از توجه حضار گفتند که مخاطبان بیشتر ما از پایگاه دینی هستند و اگر این بحث در یک پایگاه جامعه شناسی مطرح می‌شد ممکن بود نظرات کاملاً متفاوت و یا حتی شبیه به نظرات دوستان حاضر در جلسه باشد.

البته می‌شود این مقاله را با ادبیات دیگری بیان کرد تا نزدیک باشد به نگاه‌های ما و نگاه‌های دیگران مانند نگاه فمنیست‌ها. بله ممکن است برخی نکات فمنیستی رادیکال ممکن است درست باشد اما باید جهت آن را مشخص نمود و تعیین نمود که در چه جایگاهی باید باشد.

%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%871
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%871
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%872
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%873
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%874
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%875
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%876
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%877-2
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%878
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%879
%da%a9%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%8710

مطالب مشابه