رشته های جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

تاریخ انتشار:

رشته‌های جدید دانشگاه ادیان و مذاهب در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اعلام شد.

 

کارشناسی ارشد

روان شناسی شخصیت
روان شناسی عمومی
برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
زبان و ادبیات فارسی
جامعه شناسی فرهنگ
علوم و ارتباطات اجتماعی
علوم سیاسی
مدیریت

 

دکتری

حقوق

فلسفه اخلاق

مدیریت رسانه

مطالعات زنان گرایش حقوق خانواده

 

جهت ثبت نام در مقطع ارشد و دکتری از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

azmoon.urd.ac.ir

 

 

مطالب مشابه