دکتر عباس مهدوی

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
دانشکده فلسفه
دانشکده ها
دانشکده فلسفه
حوزه های مورد علاقه
فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فلسفه ذهن
اطلاعات تماس
پردیسان، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشکده فلسفه