دیدار ریاست دانشگاه با وزیر آموزش عالی عراق و رایزن فرهنگی ایران در بغداد

img-20230302-wa0018
img-20230302-wa0018
img-20230302-wa0008
img-20230302-wa0007
img-20230302-wa0016
img-20230302-wa0015
img-20230302-wa0014
img-20230302-wa0013
img-20230302-wa0012
img-20230302-wa0010
img-20230302-wa0009
img-20230302-wa0006
img-20230302-wa0005