هیئت اعزامی دانشگاه به عراق؛

گسترش فعالیت‌های علمی با دانشگاه‌های عراق پیگیری شد

تاریخ انتشار:

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جمعی از اساتید دانشگاه ادیان و مذاهب به کشور عراق سفر کردند و در آنجا به رایزنی و گفت‌وگو با دانشگاه‌های مختلف پرداختند و بر گسترش فعالیت‌های علمی تاکید نمودند.

طبق این گزارش، در روز یکشنبه مورخه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ آقایان شاه‌رفعتی مدیر کل امور بین‌الملل، محمدرضا ملانوری رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن، محمد موحد معاون آموزش دانشکده علوم قرآنی، علی عبدالله زاده و داود ملاحسنی مدیر گروه علوم قرآنی و آقای محمدتقی انصاری پور عضو هیئت علمی دانشگاه، با معاونت آموزشی دانشگاه بابل ریاست دانشکده علوم اسلامی دانشگاه بابل و مدیران گروه این دانشکده دیدار نمودند و بر گسترش فعالیت‌های علمی تاکید کردند.

در این دیدار آقای شاه‌رفعتی به ظرفیت‌های دانشگاه ازجمله توافقنامه‌های بین‌المللی با دانشگاه‌های مختلف، دانشکده‌های متعدد، مرکز انتشارات و همچنین مجلات پژوهشی دانشگاه در عرصه بین‌الملل و اسکوپوس اشاره نمودند.

در ادامه آقای دکتر ملانوری به ظرفیت‌های تعاملی مانند برگزاری همایش نشر طرح‌های پژوهشی، درسنامه و همچنین برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تاکید نمودند. سپس آقای دکتر موحد به ظرفیت برگزاری نشست مشترک در ماه مبارک رمضان و نشر پایان‌نامه‌ها؛ آقای دکتر ملاحسنی به ظرفیت برگزاری همایش بین المللی؛ و آقای دکتر عبدالله زاده بر ظرفیت نشر متون درسی مشترک، اشاره کردند.

در ادامه هیئت عراقی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. این هیئت که عبارت از آقایان دکتر عامر عمران الخفاجی رئیس دانشکده طالب الحسینی معاون دانشکده، دکتر درید الاعرجی مدیر گروه علوم قرآن، آقای حسین عالی المهند مدیر گروه زبان قرآن، یقظان الجبوری مدیر گروه فقه دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

آقای عامر عمران الخفاجی بر امکان همکاری بین دو دانشگاه با توجه و با تکیه بر مکتب اهل بیت تاکید نمود. ایشان بیان کردند، این دانشکده مشتمل بر سه گروه علوم قرآن، زبان قرآن و فقه است. در این دیدار آقای محمد منصور الخفاجی معاون آموزشی دانشگاه بابل نیز به دانشکده‌های متعدد دانشگاه بابل اشاره نمود که متشکل بر ۲۰ دانشکده از جمله دانشکده هنر، مهندسی، حقوق، تربیت، مدیریت و اقتصاد علوم اسلامی و … است.

این دانشگاه بیش از ۳۰ هزار دانشجو و بیش از هزار هیئت علمی دارد. همچنین هفت هزار مقاله چاپ شده در اسکوپوس داشته و در جایزه یوم العلم عراق رتبه دوم را کسب نموده است. همچنین این دانشگاه به عقد قراردادهایی با دانشگاه تهران و امیرکبیر اقدام نموده است.

در ادامه دیدار بر مفاد توافقنامه اولیه با محورهای تبادل اساتید، دید و بازدید مسئولین، برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، نشر مشترک، گسترش فعالیت‌های علمی، تبادل اساتید راهنما و ارتقای شیوه‌های آموزشی و پژوهشی و برگزاری همایش‌های بین‌المللی تاکید شد.

در روز دوشنبه مورخه ۱ اسفند ۱۴۰۱ آقایان شاه‌رفعتی مدیر کل امور بین‌الملل، محمدرضا ملانوری رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن، محمد موحد معاون آموزش دانشکده علوم قرآنی، علی عبدالله زاده و داود ملاحسنی مدیر گروه علوم قرآنی و آقای محمدتقی انصاری پور عضو هیئت علمی دانشگاه با آقای کاظم جبر جبوري ریاست دانشگاه قادسیه دیدار نمودند.

در این دیدار آقای شاه‌رفعتی به ظرفیت‌های دانشگاه از جمله وجود دانشکده های متعدد و ظرفیت مرکز انتشارات و همچنین مجلات پژوهشی دانشگاه در عرصه بین الملل اشاره کردند. در این دیدار آقای کاظم جبر الجبوری ریاست دانشگاه قادسیه آمادگی خود را برای امضای برنامه علمی مشترک میان دانشگاه قادسیه و دانشگاه ادیان و مذاهب اعلام کرد.

علاوه بر این ایشان دانشکده تربیت دانشگاه قادسیه را مأمور به پیگیری امضای برنامه مشترک میان این دانشکده و دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه ادیان و مذاهب نمود که بر اساس آن زمینه تبادل اساتید، راهنمایی مشترک و برنامه مشترک علمی و پژوهشی فراهم گردد.

در روز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ نشست علمی پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله وسلم) در پژوهش‌های استشراقی با ارائه آقای دکتر محمد موحد معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه ادیان و مذاهب، در دانشگاه قادسیه برگزار شد. در این نشست که از سوی اساتید و دانشجویان دانشگاه قادسیه مورد استقبال قرار گرفت، آقای دکتر موحد به دوره‌های متعدد پژوهش‌های استشراقی در خصوص پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) اشاره نمودند.

بر اساس ارائه ذکر شده پژوهش‌های استشراقی دوره‌های جنگ‌های صلیبی، دوران سیاسی و قرن بیستم را پشت سر گذاشته است. اگرچه در دوره‌های گذشته رویکرد غیرمنصفانه داشته، اما در قرن بیستم جلوه‌هایی از رویکرد منصفانه در پژوهش‌های مرتبط با نبی اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) پدیدار گشته است.

این در حالی است که در دوران معاصر شاهد اهانت به قرآن و پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم) هستیم که می‌توان گفت؛ انگیزه‌های رویکرد غیرمنصفانه در دوران جنگ صلیبی در دوران حاضر تحقق پیدا نموده است و بیم از گسترش اسلام سبب‌ساز رویکرد غیرمنصفانه به قرآن و پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله وسلم) در حد اهانت به ایشان و قرآن کریم گشته است.

در ادامه سفر به عراق در روز سه شنبه مورخه ۲ اسفند ۱۴۰۱ آقایان شاه‌رفعتی مدیر کل امور بین الملل، محمدرضا ملانوری رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن، محمد موحد معاون آموزش دانشکده علوم قرآنی، علی عبدالله زاده و داود ملاحسنی مدیر گروه علوم قرآنی و آقای محمدتقی انصاری پور عضو هیئت علمی دانشگاه با آقای سید مازن الحسنی ریاست دانشگاه واسط دیدار نمودند و بر گسترش فعالیت‌های علمی تاکید کردند.

در این دیدار آقای شاه‌رفعتی به ظرفیت‌های دانشگاه ازجمله وجود دانشکده های متعدد و ظرفیت مرکز انتشارات و همچنین مجلات پژوهشی دانشگاه در عرصه بین الملل که دارای رتبه‌بندی‌های بین‌المللی مانند اسکوپوس است اشاره نمودند و در ادامه لزوم پیگیری تفاهم‌نامه امضا شده بین دو دانشگاه را خاطر نشان کردند.

در ادامه آقای سید مازن الحسني ریاست دانشگاه واسط نسبت به اجرای برنامه های مشترک علمی و پژوهشی میان دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه واسط اعلام آمادگی نموده و دانشکده تربیت دانشگاه واسط را مأمور به پیگیری برنامه‌های علمی مشترک میان دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه واسط نمود.

روز سه شنبه مورخه ۲ اسفند ۱۴۰۱ اعضای این هیئت، دیداری از کلیة الإمام الکاظم علیه السلام شعبه کوت داشتند.

مطالب مشابه