با حضور ریاست دانشکده مذاهب؛

جلسه انجمن علمی مذاهب اسلامی برگزار شد

تاریخ انتشار:

جلسه انجمن علمی مذاهب اسلامی با حضور ریاست محترم دانشکده مذاهب برگزار گردید.

به گزارش دانشکده مذاهب اسلامی در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 اولین جلسه اعضای منتخب انجمن علمی مذاهب اسلامی، با ریاست محترم دانشکده مذاهب اسلامی جناب آقای دکتر باقری و مدیر گروه مذاهب اسلامی جناب آقای دکتر قاسمی،در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.

در ابتدای جلسه رئیس محترم دانشکده ضمن خوشامدگویی به اعضای منتخب انجمن علمی مذاهب اسلامی، اهمیت و ضرروت ایجاد انجمن علمی در دانشگاه ها و موسسات علمی را بیان نموده و همچنین در رابطه با نحوه برگزاری و استفاده از ظرفیت های موجود برای انجام نشست ها و اردو‌های علمی-پژوهشی و کارگاه های آموزشی توضیحات و پیشنهاداتی را مطرح نمودند.

همچنین بر اهمیت این نکته که فعالیت‌ها علمی و فرهنگی انجمن می باید در راستای رسیدن به مقصد و مراد مطلوب قرار داشته باشد و با جهد و کوشش محقق گردد. برای رسیدن به این مهم نیز اعضای محترم انجمن می‌ بایست طرح های خود را به گروه ارائه کرده و پس از تایید گروه در ادامه برای اجرایی شدن طرح گام بردارند. همچنین تمامی فعالیت های انجمن علمی می بایست تحت اشراف و مدیریت گروه مذاهب اسلامی باشد.

ایشان در ادامه به بیان این نکته که در فعالیت های انجمن علمی صرفا برگزاری سلسله نشست‌ها ملاک نیست بلکه ضرورت برگزاری جلسات و نشست های پربار و کاربردی اهمیت فراوان دارد. لذا کیفیت نشست ها و جلسات اهمیت بسیار بالاتری نسبت به کمیتشان دارند.

درپایان آقای دکترباقری بر اهمیت و ضرورت رابطه متقابل انجمن ها و دانشکده تاکید نموده  و همچنین لزوم برگزاری جلسه ای برای دانشجویان جهت ارائه توضیحات و درخواست همکاری از آنان را بیان کردند.

مطالب مشابه