دکتر جعفرطیاری در دیدار با طلاب و دانشجویان ماداگاسکاری؛

بهترین راه تبین دین اسلام گفت‌وگو و برگزاری مجامع علمی است

تاریخ انتشار:

طلاب ماداگاسکاری با قائم مقام دانشگاه ادیان و مذاهب دیدار کردند و با فعالیت‌های دانشگاه ادیان و مذاهب آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طلاب ماداگاسکاری با قائم مقام دانشگاه ادیان و مذاهب دیدار کردند. در این دیدار دکتر جعفر طیاری ضمن خوش آمدگویی به ایشان و ضمن تشریح فعالیت‌های دانشگاه ادیان و مذاهب گفت ایران را وطن دوم خودتان بدانید. دانشگاه ادیان در جهان یگانه است. هرچند برخی رشته‌های این دانشگاه در دیگر دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود، اما جمع شدن این بخش‌ها در کنار یکدیگر یگانه است. دانشکده شیعه‌شناسی و دانشکده مذاهب در دانشگاه ادیان و مذاهب در جهان در نوع خود بی‌نظیر است و در این دانشکده‌ها دانشجویان با مذاهب مختلف اسلام و تشیع به صورت تخصصی با مذاهب آشنا می‌شوند. دانشگاه ادیان و مذاهب تلاش در این آموزش از منابع اصلی و گاهی از اساتید همان مذهب استفاده کند.

دانشکده زن و خانواده یکی دیگر از دانشکده‌های دانشگاه ادیان و مذاهب است که در آن مطالعات مربوط به زنان صورت می‌گیرد. علی‌رغم تمام تلاش‌های غربیان برای ضدزن نشان دادن اسلام و کشورهای اسلامی، ما می‌دانیم که پیامبر اکرم کسی بود که جایگاه زن را به رفیع‌ترین جا رساند. ما نیز در این دانشکده با تأسی به رفتار پیامبر به دنبال شناساندن زن مسلمان به جهان هستیم.

همچنین مهم‌ترین نمود رویکرد دانشگاه ادیان و مذاهب در آموزش را می‌توان در رشته مطالعات تطبیقی اسلام و مسیحیت دید که در آن دانشجویان برای مثال حضرت عیسی را بر  اساس منابع مسیحی می‌شناسند و آن را با فهمی که قرآن و متون مقدس اسلامی از حضرت عیسی به دست می‌دهد مقایسه می‌کنند. دانشگاه ادیان و مذاهب یک محیط آکادمیک و علمی است برای اینکه هر کسی از هر گروهی بتواند در آن شرکت کند و حرف‌هایش را بزند. ما این سیره را از پیامبر اکرم داریم و دانشگاه ادیان و مذاهب تلاش دارد که یکی از مصادیق سیره پیامبر اکرم باشد.

بر اساس سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بهترین راه تبین و نشان دادن دین اسلام گفت‌وگو با دیگر ادیان و برگزاری مجامع علمی بین ادیان و مذاهب مختلف اسلام است. چنانکه پیامبر و ائمه طاهرین این کار را می‌کردند. اگر ما دیگر ادیان را دعوت کنیم، احترام کنیم و حرف و سخنش را بشنویم، او هم سخنان ما را خواهد شنید. قرآن کریم نیز می‌ فرماید اقوال مختلف را بشنوید و بهترین آن را برگزینید. از نظر ما قرآن بهترین قول است و می‌توانیم با دیپلماسی دینی و همکاری‌های دینی به این مهم دست یابیم. و این زمانی کسب می‌شود که گفت‌وگو بدون پیش‌فرض باشد و کسی نخواهد بر دیگری دینش را تحمیل کند؛ چنان‌که فرمود: لا اکراه فی الدین.

در انتهای جلسه دکتر جعفرطیاری به سؤالات دانشجویان و طلاب ماداگاسکاری درباره فعالیت‌های دانشگاه ادیان و مذاهب پاسخ دادند.

 

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-2
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-3
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-4
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-5
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-6
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-7
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-8
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-9
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-10
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-11
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-12
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-13
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-14
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-15
%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%da%af%d8%a7%d8%b3%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-16

مطالب مشابه