معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده خبر داد

آغاز نیم سال دوم تحصیلی دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب قم

تاریخ انتشار:

نیم سال دوم تحصیلی دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب قم امروز با برگزاری کلاس ها در دو مقطع ارشد و دکتری رسما آغاز شد.

به گزارش دانشکده رسانه و ارتباطات؛ سید رضا سجادی نژاد، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده اظهار کرد:فعالیت علمی نیم سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲ دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب قم امروز بیست و هفتم بهمن ماه با حضور دانشجویان و اساتید این دانشکده به طور رسمی آغاز شد.

او افزود:بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده از سوی معاونت آموزشی این دانشکده پس از پایان فرآیند انتخاب واحد دانشجویان در کلاس‌های درس حاضر شدند.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده گفت:پرونده نیم سال دوم تحصیلی چهارم تیرماه ۱۴۰۲ بسته خواهد شد.

دانشکده رسانه و ارتباطات دانشگاه ادیان و مذاهب دارای پنج رشته مدیریت رسانه، مدیریت، علوم ارتباطات، جامعه شناسی و جامعه شناسی فرهنگی در دو مقطع ارشد و دکتری است.

۱۳۵۲ دانشجو از کشور‌های ایران، عراق، افغانستان و پاکستان در دانشکده ارتباطات و رسانه مشغول به تحصیل هستند.

مطالب مشابه