آی لوگوس

تاریخ انتشار:

معرفی:

«آی لوگوس»، سایت گفتمان اندیشه و ایمان شیعه در حوزه‌های دانشگاهی مبتنی بر تبیین معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام است.

تلاش این مؤسسه، بر انتشار آثار به روز و مطابق با استانداردهای علمی بین المللی و منطبق با نیازهای اساتید، دانشمندان و دانشجویان جهت کمک به آنان در امر تدریس، تألیف کتب درسی، تحریر پایان نامه و سایر علوم شیعی متمرکز است.

کارکرد گفتمان علمی شیعه نیز بر حوزه‌های زیر متمرکز است.

پدیدارشناسی.

دکترین ایمان.

عمل به ایمان.

تفکر شیعی.

تاریخ.

تفسیر قرآن.

هرمنوتیک.

عدم خشونت

از یک سو، فرصت انتشار اسلام شیعه برای پاسخگویی به نیازهای کشورهای غربی وجود دارد. از سوی دیگر، با این وبسایت و انتشارات، نیازهای مسلمانان و به ویژه شیعیان نیز می‌تواند به اندازه کافی برطرف شود.

از آنجا که در جهان، گروه‌های شیعی مختلفی اعم از اقوام و ملیت‌های مختلف وجود دارد که توسط دانشگاهیان و دانشگاه‌ها مورد غفلت و یا نادیده گرفته شده‌اند، این موضوع باعث ایجاد بحران هویت برای جوانان ما می‌شود. این سایت رسالت خود را در رفع این معضل می داند.

سایت موسسه آی لوگوس، یکی از سایت هایی است که رسالت خود را در ترویج مکتب تشیع در اروپا دانسته و سعی در ترویج تفکر مکتب تشیع کرده است.

این انتشارات در سال ۱۳۹۷ در وین به ثبت رسید و از آنجاکه تا آن زمان، هیچ انتشاراتی مسئولیت انتشار معارف علمی شیعه به زبان آلمانی را بر عهده نداشت و یا بر روی آثار علمی متمرکز نبود، تأسیس یک مؤسسه انتشاراتی در ترویج تفکر و معارف مکتب تشیع ضروری بود. این انتشارات مرجعیت علمی شیعه اسلام را بر عهده دارد.

برای مشاهده سایت