عقائد الشعیه الامامیه

تاریخ انتشار:

معرفی:

این وبسایت به بررسی اصول اعتقادات تشیع می‌پردازد که عالمان و فقیهان این مذهب تایید کرده‌اند و از این رهگذر یک دایره المعارف دقیق و چارچوبی برای گفتگوی بین المذاهب تعریف می‌کند تا راه را به روی فرق ضاله‌ای ببندد که در پی تفرقه انگیزی بین مذاهب اسلامی هستند، آن فرقه‌هایی که واقعیت مذهب تشیع را وارونه جلوه می‌دهند و اتهامات بی‌پایه به اتباع اهل بیت علیهم السلام با هدف تضعیف وحدت میان امت اسلامی، نسبت می‌دهند. پایه اصلی و محور اساسی پژوهش‌های این وبسایت، کتب عالمان و فقیهان پیشین و معاصر شیعی است.

دلیل اهمیت و ویژگی سایت ارائه چارچوب و دائره المعارف از اصول مذهب تشیع برای دیگر مذاهب اسلامی جهت گفتگوی بین المذاهب می باشد.

برای مشاهده سایت