در سلسله نشست‌های مثنوی معنوی مطرح شد؛

عرفان طلب عاشقانه امر قدسی است

تاریخ انتشار:

همه مخاطبان عرفان اسلامی، طالبان تشنه حقیقت هستند که در زندگی خودشان دچار ملالت، کسالت، بی‌معنایی و حیرانی شده‌اند.

مثنوی معنوی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دومین نشست از سلسله نشست‌های مثنوی معنوی به همت دانشکده عرفان در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد. در این جلسه استاد احمد شهدادی به بیان تعاریفی از عرفان و زیبایی‌شناسی عرفانی پرداخته‌ و گفت: اگر کسی به‌دنبال معرفت و کامیابی در زندگی باشد، بهتر این است که با آثار عرفای جهان اسلام و به‌خصوص مکتب مولانا آشنا شود. در این مکتب است که ما می‌توانیم آرامش پیدا کنیم. عرفان معناهای مختلفی دارد و هزار نظریه برای آن به‌کار برده‌اند. سعدی می‌گوید هزار مرتبه سعدی تو را نصیحت کرد/ که حرف محفل ما را به مجلسی نبری. اما تعریف مختصر آن می‌شود، طلب حقیقت به روش شهودی.

وی ادامه داد: در عصر جدید اکثر انسان‌ها گرفتار زندگی مدرن هستند، برای رهایی از ملالت‌ها و رنج‌های وجودی و فلسفی و معنوی باید با سرچشمه‌های ذوق معنوی مانند عرفان اسلامی آشنا شد. مخاطب عرفان اسلامی همه طالبان تشنه حقیقت هستند که در زندگی خودشان دچار ملالت، کسالت، بی‌معنایی و حیرانی شده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و اندیشه بیان کرد: اگر بخواهیم بحث این جلسه را طبق یک تعریف مشخص پیش ببریم، تعریف آقای فروزان‌فر از عرفان، مقدمه بحث ما خواهد بود. مرحوم فروزان‌فر می‌گوید عرفان یعنی خداپرستی عاشقانه. خداپرستی از سر عشق. این تعریف را اگر کمی تغییر دهیم باید بگوییم، طلب عاشقانه امر قدسی. اگر کسی طالب امر قدسی است و می‌خواهد تجربه امر قدسی را داشته باشد در این جهان تاریک و این طلب امر قدسی همراه با عشق‌ورزی بوده و این می‌تواند تعریفی باشد که کسی مثل مولانا از عرفان انجام می‌دهد. پس از دوره پیامبر ما به دوره‌ای می‌رسیم که کاکس آن را دوره اعتقاد می‌نامد. دوره عقاید دینی. در اینجا دیگر تجربه زنده وجود ندارد. در این مرحله ما از طریق خانواده و تربیت اجتماعی به‌عنوان مسلمان بزرگ می‌شویم و عقاید اسلامی به ما گفته می‌شود. ما این عقاید را گاهی به‌صورت شناسنامه‌ای و گاهی نیز به‌صورت طالب عقاید جست‌و‌جویی در عقیده‌ها و حاشیه‌های اسلامی می‌زنیم تا به این معنا برسیم. البته در تمامی ادیان پیشینه مردم در دین بیشتر بر اساس همان عقایدی‌ست که از کودکی آموخته‌اند.

وی گفت: کاکس می‌گوید از زمانی که چیزی به نام سوبژکتیویته بیان شد، میان انسان و امر قدسی گسست پیش آمد. این دوران با مشکلات فلسفی و کلامی که در عالم برایش پدید آمد، جهان به سمت‌وسویی رفت که چراغ اتصال به امر قدسی را کم‌فروغ کرد و همچنان هم با مشکلات زیادی مواجه است. ما باید تلاش کنیم به‌سمت احیای تجربه دینی برویم. نه به‌صورت زمان اولیا و پیامبران بوده، بلکه از طرقی که به‌صورت مراجعه به آثار عرفا باشد.

شهدادی در پایان جلسه گفت: ما باید راهنما داشته باشیم و بتوانیم در مسیر فیض الهی قرار بگیریم. اگر می‌خواهید عاشق شوید یا دید زیبایی شناسی داشته باشید باید به او یعنی خدا تاسی کنید. در کتاب عبهر العاشقین روزبهان بقلی شیرازی که در روایات منسوب به پیامبر اکرم در کتب عرفانی هم هست، در آن کتاب آمده است که، وقتی کسی گل سرخی به آنها هدیه می‌کرد آن گل را می‌گرفتند می‌بوییدند و بر چشم می‌گذاشتند و می‌بوسیدند. هنگامی که باران می‌آمد پیامبر پابرهنه به زیر باران می‌رفتند و می‌فرمودند که هذا قریب العهد بالربه. باران از پیش خدا آمده است و به‌عهد خدا نزدیک است. این دید زیبایی شناسانه است. ما می‌توانیم جلسات متعددی درباره انطباق احکام دینی با بعد عاشقانه و زیبایی ‌شناسانه داشته باشیم. مولانا گفته است، پیر را بگزین که بی پیر این سفر/ هست بس پر آفت و خوف و خطر.

%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-1
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-1
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%8513
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%853
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%854
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%855
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%857
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%858
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%8510
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%8511
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%8512
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%852
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%859
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%856

مطالب مشابه