دکتر یحیی کیخائی

استادیار
دانشکده ها
دانشکده زبان و فرهنگ ملل
اطلاعات تماس

مدیریت ها:
۱- معاون اداری و مالی دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۲- رئیس دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۳- رئیس دانشگاه پیام نور چابهار
۴- مسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور ایرانشهر
۵- مدیر بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان
۶- مسئول بسیج اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان
۷- مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلو چستان
۸- عضو شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۹-عضو شورای فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۰- سابقه ۲۵ سال فعالیت در مراودات بین المللی دانشگاهی

تحصیلات:
۱- فوق دیپلم زبان انگلیسی از مرکز تربیت معلم شهید رجایی کرمان
۲- لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان
۳- فوق لیسانس زبانشناسی از دانشگاه تهران
۴- دکتری زبانشناسی از دانشگاه تهران

فعالیت های تدریس و پژوهشی:
۱- تدریس دروس مقطع لیسانس در گرایش های زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان
۲- تدریس دروس تخصصی گرایش های زبان در مقطع لیسانس و زبان عمومی در دانشگاه س و بلوچستان، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه مذاهب اسلامی
۳- تدریس دروس زبانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی
۴- تدریس دروس تخصصی زبانشناسی در مقطع دکتری در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی
۵- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی
۶- راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری دانشجویان زبانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۷- داوری پایان نامه های دانشجویان ارشد زبانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی
۸- داوری رساله های دکتری دانشجویان دکتری زبانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی
۹- شرکت در کنفرانس های داخلی و بین المللی در ایران، بلغارستان، روسیه، چین, پاکستان و هند.
۱۰- چاپ مقاله در مجلات داخلی و خارجی

مدیریت ها:
۱- معاون اداری و مالی دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۲- رئیس دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۳- رئیس دانشگاه پیام نور چابهار
۴- مسئول راه اندازی دانشگاه پیام نور ایرانشهر
۵- مدیر بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان
۶- مسئول بسیج اساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان
۷- مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سیستان و بلو چستان
۸- عضو شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۹-عضو شورای فرهنگی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۰- سابقه ۲۵ سال فعالیت در مراودات بین المللی دانشگاهی

تحصیلات:
۱- فوق دیپلم زبان انگلیسی از مرکز تربیت معلم شهید رجایی کرمان
۲- لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان
۳- فوق لیسانس زبانشناسی از دانشگاه تهران
۴- دکتری زبانشناسی از دانشگاه تهران

فعالیت های تدریس و پژوهشی:
۱- تدریس دروس مقطع لیسانس در گرایش های زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان
۲- تدریس دروس تخصصی گرایش های زبان در مقطع لیسانس و زبان عمومی در دانشگاه س و بلوچستان، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه مذاهب اسلامی
۳- تدریس دروس زبانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی
۴- تدریس دروس تخصصی زبانشناسی در مقطع دکتری در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی
۵- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی
۶- راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری دانشجویان زبانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۷- داوری پایان نامه های دانشجویان ارشد زبانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی
۸- داوری رساله های دکتری دانشجویان دکتری زبانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی
۹- شرکت در کنفرانس های داخلی و بین المللی در ایران، بلغارستان، روسیه، چین, پاکستان و هند.
۱۰- چاپ مقاله در مجلات داخلی و خارجی