حامد الگار

تاریخ انتشار:

بیوگرافی:

حامد الگار (Hamed Algar) متولد ۱۹۴۰ میلادی در انگلستان، استاد مطالعات اسلامی و زبان فارسی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی است. زمینه تخصصی الگار، تاریخ تشیع در ایران (مخصوصاً قرن‌های ۱۹ و ۲۰ میلادی) و تصوف (مخصوصاً نقشبندیه و پیشرفت آن در آسیای میانه، هندوستان، کردستان، ترکیه و بالکان) بوده است. الگار مدرک لیسانس و دکترای خود را از دانشگاه کمبریج اخذ کرد و از دانشگاه تهران دکترای افتخاری دریافت کرده است. او بیش از صد مقاله در دانشنامه ایرانیکا تألیف کرده‌است.

وی که بعدها به دین اسلام و سپس به مذهب تشیع گرویده‌ آثاری از متفکران سیاسی معاصر شیعه را به انگلیسی ترجمه کرده‌است که کتاب ولایت فقیه امام خمینی (ره) و آثاری از شهید مطهری، آیت الله طالقانی و دکتر علی شریعتی از آن جمله است.

الگار در مصاحبه‌ای که در سال ۲۰۰۳میلادی با مجله دانشگاه برکلی داشته است می‌گوید کار خود را در دانشگاه برکلی ابتدا با مطالعه و تمرکز بر روی ایران و تاریخ معاصر آن آغاز کرده اما این تحقیقات به مرور به مناطق و دوره‌های تاریخی دیگر نیز گسترش پیدا کرده است. وی سفرهای متعددی به کشورهای اسلامی از جمله ایران، ترکیه و افغانستان داشته و نوشته‌های او به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه و منتشر شده‌است. او در سال ۱۳۵۸ دیداری خصوصی با امام خمینی (ره) داشته‌است.

برخی از مهمترین آثار او عبارتند از:

 • The roots of the Islamic revolution/ Hamid Algar, London: Open prss, 1983,
 • Wahhabism: a critical essay,
 • Surah Al-Fatihah: foundation of the Qur’an / a lecture by professor Hamid Algar; produced by Moin Shaikh,
 • Imam Abu Hamid Ghazali: an exponent of Islam in its totality,
 • Sufism: principles and practice: a lecture,
 • The sunna: its obligatory and exemplary aspects,
 • The Naqshbandi order in republican Turkey: BIVS conference Berlin, 18-20 Dec. 1981.
 • Islam and revolution: writings and declarations of Imam Khomeini,
 • An introduction to Islam
 • Jesus in the Quran: his reality expounded in the Qurʼan
 • Shi’i Islam: doctrines and history
 • God and his attributes: lessons on Islamic doctrine
 • An anthology of modern Arabic poetry
 • Draft constitution of the Islamic Republic of Iran
 • Fundamentals of Islamic thought: God, man, and the universe
 • Resurrection and the hereafter: a decisive proof of their reality
 • Occidentosis: a plague from the West
 • Imamate and leadership: lessons on Islamic doctrine (book four)
 • On the sociology of Islam: lectures
 • Islam, politics, and social movements
 • Society and economics in Islam: writings and declarations of Ayatullah Sayyid Mahmud Taleghani
 • On the sociology of Islam: lectures
 • The perfect guide to the sciences of the Qur’an = Al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān. Volume I
 • On the sociology of Islam: lectures by Ali Shari’ati
 • Resurrection judgement and the hereafter
 • An Islamic response to imperialism: political and religious writings of Sayyid jamāl ad-Dīn “al-_Afghānī”
 • Occidentosis: a plague from the West
 • Nakşibendilik به زبان ترکی استانبولی
 • Islam et politique au Proche-Orient aujourd’hui به زبان فرانسوی
 • Taṣawwuf and literature in Bosnia: three studies
 • Glauben an den einen Gott: menschliche Gotteserfahrung im Christentum und im Islam by Abdoldjavad Falaturi; Walter Strolz; Hamid Algar; et al
 • Lost in action: a world war II soldier̀s account of a capture on Bataan and imprisonment by the Japanese.
 • The Nagshbandi Order in Republican Turkey.
 • Konuşmalar به ترکی استانبولی
 • On the sociology of Islam
 • The Path of God’s bondsmen from origin to return: a Sufi compendium.

برخی از آثار او که به فارسی ترجمه شده است عبارتند از:

 • میرزا ملکم خان: پژوهشی در باب تجددخواهی ایرانیان؛
 • ایران و انقلاب اسلامی؛
 • شورش آقاخان محلاتی و چند مقاله دیگر؛
 • درآمدی بر تاریخ فراماسونری در ایران؛
 • گفتمان سیاسی غرب و اسلام (کتاب نقد، سال چهارم،ش ۱۶، پاییز ۱۳۷۹)؛
 • علاّمه مجلسی از دیدگاه خاورشناسان (نشریه کتاب ماه «دین»،ش ۳۴، مرداد ۱۳۷۹)؛
 • گفت و گو: بازتاب انقلاب اسلامی در خارج (نشر دانش، سال دوم،ش ۵، مرداد و شهریور ۱۳۶۱)؛
 • امام موسی کاظم(ع) و اخبار اهل تصوف (نشریه معارف، دوره دهم، ش۲ و ۳، مرداد و اسفند ۱۳۷۲)؛
 • گفت و گو: بحث‌های ایدئولوژیک هدف‌های سیاسی (کیهان فرهنگی، سال چهاردهم،ش ۱۳۳، خرداد و تیر سال۱۳۷۶)؛
 • نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت ایران (دین و دولت در ایران: نقش علما در دوره قاجار).

از جمله آثاری که او ترجمه کرده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • Goverance of the jurist: Islamic government/ Imam Khomeini; translated by Hamid Algar. Tehran: Institute for Compilation and Publications of the works of Imam Khomeini, International Affairs Division,2001= ۱۳۸۰.
 • The path of God’s bondsmen from origin to return: Mersad al – ebad men al – mabda elal – maad: a sufi compendium/ by Najm al – Din Razi; translated from Persian by Hamid Algar,
 • The seal of the prophets and his message: lesson on Islam/ Mujtaba Musavi lari; translated by Hamid Algar, Potomac, MD: Islamic Education center.