دکتر سهیلا بورقانی فراهانی

دانشکده ها
دانشکده علوم اجتماعی، رسانه و ارتباطات
اطلاعات تماس