دکتر ابوالفضل سهرابی

استادیار
دانشکده ها
دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه
اطلاعات تماس