دکتر ابوالفضل سهرابی

استادیار
دانشکده ها
دانشکده علوم اجتماعی، رسانه و ارتباطات
اطلاعات تماس