رابرت گلیو

تاریخ انتشار:

بیوگرافی:

رابرت گلیو (به انگلیسی: Robert M Gleave) رئیس بخش مطالعات عربی دانشگاه اکستر است که دربارهٔ آرا و عقاید اسلامی در سده‌های میانه و بخصوص اصول فقه تشیع تخصص دارد. وی کارشناسی خود را از دانشکده فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه یورک و کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشکده خاورمیانه دانشگاه منچستر گرفته‌است و در این دوره به بررسی آرای اخباریون و اصولیون بخصوص محمدامین استرآبادی و شیخ یوسف بحرانی پرداخته است. وی مدتی مدیر اجرایی «انجمن مطالعات خاورمیانه بریتانیا» بوده‌است.

رابرت گلیو در سال 2009 جایزه کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران را برای نوشتن کتاب (Scripturalist Islam The History and Doctrines of the Akhbari Shii School ) اسلام نص گرا؛ تاریخ و عقاید مکتب اخباری شیعه، به خود اختصاص داده است. این کتاب در سال 2007 میلادی در دانشگاه بوستن منتشر و تاکنون دو مرتبه ویرایش شده است و 339 صفحه دارد. کتاب اسلام نص گرا در سال ۱۳۹۶ به توسط دکتر سیدمهدی طباطبایی و ابراهیم سلیمی نوه به فارسی برگردان و توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در قم منتشر شده است. مقابله این ترجمه توسط دکتر حمیدرضا شریعتمداری و دکتر محمد حسن محمدی مظفر انجام شده است. همچنین رابرت گلیو مقدمه ای برای ترجمه فارسی نگاشته و از همه دست اندرکاران ترجمه و چاپ این کتاب تشکر کرده است. این ترجمه در جشنواره ملی کتاب دانشجویی به عنوان کتاب شایسته تقدیر معرفی شده است.مقدمه ای کوتاه و 9 فصل مجموع این کتاب را در بر دارد که عناوین آن بدین شرح است:

فصل اول: نزاع اخباری و اصولی و مکتب اخباری نخستین.

فصل دوم: محمدامین استرآبادی و تشکیل مکتب اخباری.

فصل سوم: اندیشه های فقهی استرآبادی.

فصل چهارم: اندیشه های فلسفی و کلامی استرآبادی.

فصل پنجم: گسترش مکتب اخباری پس از استرآبادی.

فصل ششم: تعریف نزاع اخباری و اصولی.

فصل هفتم: تفسیر قرآن بر مبنای تفکر اخباری.

فصل هشتم: سنت و اخبار در فقه مکتب اخباری.

فصل نهم: علم تفسیر مکتب اخباری.

آثار:

گلیو مقالات و کتب بسیاری پیرامون آموزه های شیعه به رشته تحریر در آورده است. برخی از آن ها عبارتند از:

1. Legitimate and Illegitimate Violence in Muslim Thought

2. Clerical Authority in Shiite Islam

3. Culture and Learning in the Seminaries of Iraq and Iran

4. Shah Abbas and the Shrines of Iran

5. The Network of British Researchers and Practitioners in Islamic Law

6. ShiÝism and Identity

7. translation of Ibn Maytham’s commentary on the Nahj al-Balagha

8. Religion and Society in Qajar Iran

9.The Akhbari School of Imami Jurisprudence

  1. خشونت مشروع و نامشروع در اسلام
  2. قدرت روحانیت شیعه در اسلام
  3. فرهنگ و آموزش در حوزه‌های علمیه عراق و ایران
  4. شاه عباس و زیارتگاه‌های ایران
  5. مجموعه ای از پژوهشگران بریتانیایی و پزشکان در فقه اسلامی
  6. شیعه و هویت
  7. تفسیر ابن میثم از نهج البلاغه
  8. مذهب و جامعه در ایران قاجار
  9. مکتب اخباری و فقه امامی.