انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران برگزار مي‌کند

چهارمین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران با عنوان ازدواج موفق و فرزندپروری سالم

تاریخ انتشار:

به همت انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران، چهارمین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران با عنوان ازدواج موفق و فرزندپروری سالم، توسط به‌صورت مجازی برگزار مي‌گردد.

اين کنگره با هدف گسترش دانش خانواده از طريق ايجاد محيطي جهت تبادل‌نظر علمي و تخصصي، ارائه آخرين يافته‌هاي تحقيقاتي و همچنين تشويق محققين برنامه‌ريزي شده ‌است.

کنگره امسال علاوه بر ارائه یافته‌های مطالعاتی پژوهشگران، از برنامه‌های جانبی نظیر سخنرانی‌های سخنرانان داخلی و خارجی (بین‌المللی)، کارگاه‌های آموزشی و پنل‌های تخصصی برخوردار خواهد بود.

بدین‌وسیله از كليه پژوهشگران، متخصصين، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان حوزه خانواده دعوت مي‌شود چکیده مقالات خود را در زمينه‌هاي موضوعي کنگره به دبيرخانه ارسال نمايند.

محورهای همایش:

1) محور روانشناسی انتخاب همسر:

 1. آمادگی فردی برای ازدواج (فروتنی، صداقت، انصاف، بخشش، خودتنظیمی، دیدگاه فهمی و همدلی، مدارا با تفاوت‌های فردی دیگران، ملاحظه‌کاری، مهارهای ارتباطی، مثبت نگری، دلبستگی به نزدیکان و سایر صفات شخصیتی مثبت)
 2. صفات شخصیتی منفی (خشم، روان رنجورخویی، اضطراب، افسردگی و رفتارهای نابهنجار اجتماعی) و انتخاب ناسالم
 3. همبسته‌های (پیش‌بین‌های) موفقیت در ازدواج
 4. استقلال روانی و مالی از والدین و آمادگی برای ازدواج
 5. عوامل خانوادگی و نگرش و ترغیب فرزندان به ازدواج
 6. برنامه‌های آموزشی پیش از ازدواج
 7. مبانی روانشناسی ازدواج مجدد
 8. مبانی روانشناختی و جامعه‌شناختی بالا رفتن سن ازدواج
 9. ازدواج گریزی
 10. بحران‌های اقتصادی و بالا رفتن سن ازدواج
 11. نقش سیاست‌گذاری‌ها و قوانین دولت‌ها و مجالس ادوار گذشته و فعلی بر وضعیت ازدواج و خانواده در کشور

2) محور زندگی زناشویی:

 1. تحسین و احترام متقابل
 2. الگوی ارتباطی سازنده
 3. تعهد و مسئولیت‌پذیری
 4. مدارا (پذیرش تفاوت‌ها) در روابط زن و شوهر
 5. انصاف
 6. بخشش (گذشت)
 7. دیدگاه فهمی/ همدلی
 8. صمیمت / رضایت زناشویی
 9. غنی‌سازی روابط زناشویی
 10. سبک زناشویی دینی و صمیمیت در ازدواج
 11. فرایندهای منفی روابط زناشویی

3) محور فرزند پروری سالم:

 1. رویکرد امیدبخش در فرزند پروری
 2. پرورش فرزندان سازگار و امیدآفرین
 3. گستره‌های فرزند پروری: خانواده، مدرسه، جامعه
 4. همبسته‌ها (پیش‌بین‌ها) و پیامدهای انواع فرزند پروری
 5. مضامین دینی فرزند پروری
 6. فرزند پروری و فرسودگی شغلی
 7. فرزند پروری در فضاهای مجازی
 8. انتقال تجربه فرزند پروری توسط فرزندان
 9. تعارض نقش مادری و شاغل بودن
 10. آسیب‌شناسی فرزند پروری

دبیرخانه همایش:

دبیرخانه اجرایی: اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، ساختمان مرکزرشد، واحد 14

محل برگزاری همایش:

برگزاری به صورت مجازی می باشد.

 

پست الکترونیک: familypsych.congress@gmail.com

مطالب مشابه