دکتر الله ‌کرم کرمی‌پور

دکتری جامعه شناسی
هیئت علمی
عضو هیئت علمی گروه دین‌پژوهی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
اطلاعات تماس
karamip49@gmail.com