دکتر باقر طالبی دارابی

دکتری جامعه شناسی فرهنگی استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
عضو هیئت علمی گروه دین‌پژوهی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
حوزه های مورد علاقه
جامعه شناسي بينا فرهنگي دين ها، جامعه شناسي تشيع، معنويت گرايي(عصر جديد)، دين و مدرنيته.
اطلاعات تماس
b.talebidarabi@urd.ac.ir