دکتر بهروز حدادی

دکتری فلسفه دین دانشگاه ادیان و مذاهب
هیئت علمی
عضو هیئت علمی گروه ادیان ابراهیمی
دانشکده ها
دانشکده ادیان
حوزه های مورد علاقه
تاریخ اسلام، تفسیر قرآن، کلام اسلامی، تفسیر قرآن، تاریخ اسلام.
اطلاعات تماس
Behrooz.haddadi@Gmail.com
داخلی 245
دانشکده ادیان، ساختمان شماره 6، اتاق 506.